Keskipohjanmaa: Haapaveden biojalostamolle 24,5 miljoonaa euroa valtion tukea

Talous

Hallituksen raha-asiainvaliokunta on tänään pitämässään kokouksessa puoltanut 24,5 miljoonan euron energiatuen myöntämistä Haapavedelle suunnitellun NordFuel Oy:n biojalostamohankkeelle, kertoo Keskipohjanmaa .

Esityksen raha-asianvaliokunnalle teki työ- ja elinkeinoministeriö.

Haapaveden biojalostamo rakennetaan Kanteleen Voima Oy:n lauhdevoimalan yhteyteen. Se käyttää raaka-aineenaan metsäbiomassaa.

Jalostamon kokonaisinvestointi on noin 279 miljoonaa euroa.

Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 300 henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 70–80 henkilöä.

Raaka-aineen hankintaketjuun arvioidaan syntyvän noin 100–200 uutta työpaikkaa.