Kärnä: Metsähallituslaki kehittynyt hyvään suuntaan

Metsähallituslaki

Metsähallituslakiesitys on kehittynyt oikeaan suuntaan, arvioi keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä.

Kansanedustaja pitää myönteisenä, että lakiluonnokseen on sisällytetty Metsähallituksen ja sen tytäryhtiöiden yhteiskunnalliset velvoitteet sekä huomioitu myös matkailun kehittämisen tarpeet.

Matkailun tarpeiden huomioiminen on äärimmäisen tärkeää erityisesti Lapissa, Kärnä korostaa.

Hänen mielestään on positiivista, että lakiesitys takaa metsätalouden tuottojen riittävän palautumisen niihin kuntiin, joiden alueella metsätaloutta harjoitetaan.

Lakiesityksessä on huomioitu metsästäjien ja kalastajien oikeudet, enontekiöläinen Kärnä kiittää.

Kansanedustaja pitää kuitenkin tärkeänä, että lakiesitys käydään erittäin tarkasti läpi eduskunnan valiokuntakäsittelyssä.

Hänen mielestään julkisten hallintotehtävien ja liikelaitoksen rajapinta kaipaa selvennystä.

– On myös tärkeää varmistaa, että Metsähallitus puhuu asioista yhdellä äänellä, eivätkä sen eri yksiköt anna samoista hankkeista keskenään ristiriitaisia lausuntoja. Pidän tärkeänä, että pääjohtajalla olisi aina lopullinen ratkaisuvalta.

Kärnän mielestä aikanaan on myös kohtuullista pohtia, voidaanko uuden perustettavan metsätalousyhtiön kotipaikaksi osoittaa Rovaniemi.