Kärnä alentaisi polttoaineverotusta vielä enemmän, Jarva toivoo huomioitavaksi vanhoilla autoilla ajavat

Liikennemaksut

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) pitää liikenne- ja viestintäministeriön juuri esittelemää mallia valtion väyläyhtiöstä kehittämiskelpoisena, mutta ei vielä valmiina ratkaisuna.

– Pidän tärkeänä, että malli jakaa liikenneväylien omistuksen valtion ja maakuntien kesken. Tämä tarkoittaa, että maakuntien mahdollisuus poliittiseen ohjaukseen suhteessa toteutettaviin väylähankkeisiin lisääntyisi merkittävällä tavalla nykyisestä, hän toteaa.

Kansanedustajan mielestä on myös tärkeää, että ulkolainen liikenne saadaan lopultakin yhdeksi maksajaksi liikennehankkeille.

Kärnä korostaa, että asiakkaille on taattava aito valinnanvapaus kilometriperusteisen ja aikaan perustuvan hinnoittelun välillä. Mallin tulee myös varmistaa, että liikenteen kustannukset eivät lisäänny sellaisilla seuduilla, joissa mahdollisuutta joukkoliikenteen käyttämiseen ei ole.

– Tämän varmistamiseksi olisi tärkeää viilata veronkevennyksiä niin, että polttoaineverotukseen kohdentuvaa veronalennusta kasvatettaisiin merkittävästi 600–800 miljoonaan euroon. Alennus voisi olla myös maakunnallinen, jolloin esimerkiksi Lappiin ja Kainuuseen kohdennettaisiin suuremmat helpotukset kuin muualle maahan, Kärnä ehdottaa.

Kansanedustaja pitää hyvänä sitä, että keskustelu liikenneväylien kehittämisestä on nyt avattu ja kehoittaa kaikkia ottamaan kantaa siihen, miten liikennejärjestelmiä tulisi viedä eteenpäin.

Samaa mieltä on toinen keskustaedustaja Marisanna Jarva

– Vain uudistamalla pystymme hoitamaan perusinfran koko maassa. Jo edellinen hallitus visioi uutta valtionyhtiötä, joka voisi kohdistaa ja koota paremmin teihin ja väyliin rahoitusta. Valtion ja maakuntien omistama yhtiö investoisi pääasiassa haja-asutusalueille, jotka ovat aiemmin jääneet jatkuvasti jalkoihin rahan puutteessa, Jarva linjaa.

Hänen mielestään on tärkeää, että tienkäyttäjien maksurasitus ei kokonaisuutena nouse, malli kohtelee samalla tavalla maaseudulla ja kaupungissa asuvia sekä ihmisten yksityisyys turvataan. Hyvää on myös, että ulkomainen rekkaliikenne maksaa tienkäytöstä, päästöt vähenevät ja valtion väyläomaisuuden myynti yksityisille estetään. Nämä seikat on otettu esityksessä hyvin huomioon.

– Erityisesti aikaan perustuva kiinteä kuukausi- tai vuosimaksu kohtelee paremmin harvaan asutun alueen kansalaisia kun polttoaine- ja ajoneuvoveroa samalla lasketaan. Kotimaan raskaalle liikenteelle tulee pienemmät kustannukset, joka auttaa pohjoisen alueen yritystoimintaa. Väyläyhtiö avaa mahdollisuuksia, joita kannattaa nyt arvioida avoimesti, Jarva toteaa.

Jarva näkee esityksessä tarkennettavaakin.

Autokannan uusiminen on tärkeä tavoite. Mallissa on Jarvan mielestä kuitenkin huomioitava, ettei vanhoilla autoilla ajaville ei tule kohtuutonta kustannusta. Myös perheet, joissa autoja tarvitaan pitkien välimatkojen takia kaksi, on otettava huomioon.

– Vanhoilla autoilla ajaville voidaan tarvita esimerkiksi siirtymäaika tai kevennys maksujen osalta. Myös ruokakuntakohtaisia alennuksia ja kevennyksiä pienituloisille tulee harkita ennen päätösten tekoa, Jarva linjaa.