Karjalainen: Raskaudenkeskeytysten määrä matalimmillaan vuosikymmeniin

Raskaudenkeskeytykset

Raskaudenkeskeytyksien lukumäärä oli viime vuonna matalampi kuin kertaakaan vuonna 1970 voimaan tulleen aborttilain aikana, kertoo sanomalehti Karjalainen.

Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastosta.

Etenkin alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat lehden mukaan vähentyneet merkittävästi. Syyksi arvioidaan ehkäisytiedon parempi saatavuus.

Eniten keskeytyksiä tehtiin 20–24-vuotiaille, mutta myös tässä ryhmässä määrä laski.

Kokonaismäärän laskusta huolimatta toistuvien keskeytyksien osuus on kasvanut.

Viime vuonna useampi kuin joka kolmas keskeytys tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin.

Koko maassa tehtiin viime vuonna 8,2 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden.