Kansalaisaloite polttoaineveron kohtuullistamisesta etenee eduskunnan käsittelyyn – vaadittavat 50 000 nimeä saatiin erittäin nopeasti kasaan

Kansalaisaloitteet

Eduskunta saa käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen polttoaineveron kohtuullistamisesta. Stop autoilijoiden kuritukselle -kansanliikkeen kansalaisaloite on kerännyt tarvittavat 50  000 kannatusilmoitusta.

Aloite keräsi kannatusilmoitukset erittäin nopeasti, sillä se jätettiin viikko sitten. Ehdotettu laki velvoittaisi hallitusta tarkistamaan polttoaineiden valmisteveroa jokaisen polttoaineiden hintaan vaikuttavan toimen tullessa voimaan.

Kansalaisaloitetta perustellaan sillä, että se turvaisi muun muassa kohtuulliset liikkumisen kustannukset omia tarpeita vastaavalla liikkumismuodolla sekä estää rahtikustannusten nousun vaikutus tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Aloitteen mukaan lainvalmistelussa tulisi myös huomioida mahdollisen tieliikenteen päästökaupan vaikutukset polttoaineiden hintoihin. Lakiin tulisi kirjata päästökaupan vaikutuksen täysimääräinen kompensointi valmisteverossa.