Kanerva Venäjän vaaleista: Askel parempaan

Venäjä

Etyjin vaalitarkkailijoiden mukaan Venäjällä sunnuntaiset duuman vaalit oli aiempaa paremmin järjestetty, mutta kaikkia kansainvälisiä normeja vaalit eivät vielä täyttäneet.

– Vaalit olivat aiempaa läpinäkyvämmät, ja järjestelyt nauttivat suurempaa luottamusta kuin ennen. Nämä ovat tärkeitä askeleita eteenpäin, Etyjin vaalienaikaisia tarkkailijoita johtanut Ilkka Kanerva (kok.) sanoo.

Mutta kansalaisten perusoikeuksien rajoittaminen on Kanervan mukaan edelleen ongelma Venäjällä.

– Venäjällä riittää vielä parannettavaa, jos se haluaa toteuttaa demokratiaa siinä muodossa, kuin se kansainvälisesti ymmärretään.

Kanerva toimi Venäjän vaaleissa hallitustenvälisen Etyjin puheenjohtajan, Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeierin erityisedustajana. Etyjin vaalitarkkailijat kertoivat arvionsa vaalien rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta Moskovassa maanantaina.

Etyjin tarkkailijat totesivat uuden keskusvaalilautakunnan tarttuneen ilmi tulleisiin epäkohtiin. Sen toimintaa kehuttiin luottamusta herättäväksi ja ammattimaiseksi.

Alemman tason viranomaistoiminnasta löytyi sen sijaan jonkin verran puutteita ja ääntenlaskennasta epäselvyyksiä.

Venäjällä pidempään olleet Etyjin tarkkailijat kiinnittivät huomiota myös siihen, ettei puolueiden näkyvyys mediassa ollut tasapuolista ja että varsinkin paikallistasolla julkishallinnon resursseja käytettiin valtapuoluetta tukevaan kampanjointiin.

Vaaleissa valittiin 450 edustajaa parlamentin alahuoneeseen eli duumaan. Puolet edustajista valitaan valtakunnallisilta listoilta ja puolet siten, että yhdestä vaalipiiristä tulee valituksi yksi edustaja. Valtakunnallisesti äänestäjien valittavana oli ehdokkaita 14 puolueesta.

Venäjän keskusvaalilautakunta ilmoitti äänestysprosentiksi 48. Vaalien tuloslaskenta on vielä kesken.