Kalmari: Puhtaan veden pitää pysyä kansallisessa omistuksessa

Vesi

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari vaatii toimia, joilla estetään kaupallisten, ylikansallisten ja kansainvälisten yritysten mahdollisuudet ostaa ja hallita Suomen vesiä.

Hän muistuttaa, että vesi on kaiken elämän perusta ja sen omistuksesta käydään maailmalla sotia jo nyt, tulevaisuudessa luultavasti enemmänkin.

– Tarvitsemme toimia, etteivät nämä kiistat ulotu Suomeen saakka, hän toteaa.

Kalmarin mielestä eduskunnan käsittelyyn pian tuleva kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiksi ja sen suuri suosio ovat osoitus siitä, miten tärkeä asia puhdas pohjavesi suomalaisille on.

– Varsinkin ulkomailla käydessä huomaa miten ainutlaatuista on saada elää maassa, jossa hanasta tulee maailman puhtainta vettä. Jo nyt kaupalliset globaalit toimijat ovat olleet kiinnostuneita vesivarannoistamme, ja kehitys varmasti jatkuu samansuuntaisena, Kalmari toteaa.

Tämänhetkisen vesilain mukaan veteen ei itsessään voi saada omistusoikeutta. Sen sijaan vesilaissa säädetään perusteista, joilla omalla tai toisen alueella olevaa vettä voi saada käyttöönsä. Vesihuoltolaissa ei myöskään ole säännöksiä vesihuollon omistajuudesta.

– On hyvä, että asia voidaan nyt ottaa monipuoliseen valmisteluun ja lainsäädäntöämme muokata tarpeiden mukaisesti, jotta vesivarantomme ovat jatkossakin taatusti suomalaisten käsissä. Ei pidä olla mahdollista myydä kansalaisomaisuutta lyhytaikaisen voitontavoittelun nimissä esimerkiksi ulkomaalaiselle kaupalliselle toimijalle, Kalmari painottaa.

Vedenomistuksessa kyseessä on luonnollinen monopoli, jossa kilpailun puuttuessa sijoituksesta voitaisiin rahastaa moninkertaisesti käyttäjähinnoissa.

Kalmarin mielestä on tärkeää etsiä Suomeen sopiva malli. Hänen mukaansa kannattaa verrata lainsäädäntöjä ja vesivarantojen säätelyä muissa maissa ja poimia Suomeen parhaiten sopivat osaset.

– Sääntelyn lisäämisellä tulee varmistaa verkoston riittävä kunnossapito sekä hinnan kohtuullisuus, Kalmari sanoo.

Hän painottaa, että omistuksen täytyy säilyä julkisena, jolloin huoltovarmuutemme yksi kulmakivi vesi, voidaan taata kohtuuhintaan kaikille. Samalla huolehditaan veden hyvästä laadusta ja pitkäjänteisesti myös maaperän puhtaudesta.

– Yksityisiä toimijoita tarvitaan jatkossakin, esimerkiksi käyttäjäomisteisessa mallissa esimerkiksi vesiosuuskunnissa. Bisneksen teko kansallisomaisuudellamme ulkomaisten yhtiöiden voimin on kuitenkin väärin ja estettävä, Kalmari pohtii.