KAKS tutki: Suomalaisten mielestä terveyspalveluiden saatavuus on kaikkein tärkein asia – keskustan kannattajat noteeraavat sote-uudistuksen keskimäärää tärkeämmäksi

Politiikka

Suomalaisten mielestä terveyspalveluiden toimivuus (83 % äärimmäisen tai lähes äärimmäisen tärkeä) ja lähiympäristön turvallisuuden (rikollisuus, väkivalta) varmistaminen (82 %) ovat kaikkein tärkeimmät asiat, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.  

Asiat, joihin valtaosa kansalaisista haluaisi päteviä toimia ovat myös kotikunnan talouden tila (69 %) sekä koulutus- ja sivistyspalvelut (66 %). Nämä asiat olivat kansalaisten listan kärkipäässä jo viime kuntavaalien jälkeen toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa. Muita tärkeitä asioita ovat verotuskysymykset ja valtion velkaantuminen.

Maahanmuutto, ilmastonmuutos ja koronaepidemia eivät tällä haavaa kuuluu tärkeimpien asioiden joukkoon. Enemmistö kuitenkin pitää näitäkin jollakin tavoin tärkeinä asioina.

Terveyspalvelut, kotikunnan talous ja lähiympäristön turvallisuus ovat olleet kärkipäässä lähes vuosikymmeniä. Aiempaa tärkeämmiksi asioiksi tällä tavalla tarkasteltuna koetaan valtion velkaantuminen. Aiempaa vähemmän painoarvoa kohdentuu ilmastonmuutokseen ja sosiaalipalveluihin.

Puoluekohtaiset tärkeysprofiilit ovat pitkälti toistensa kaltaisia: tärkeimmistä asioista vallitsee verrattain laaja yhteisymmärrys. Terveyspalvelut ja lähiympäristön turvallisuus sijoittuvat viiden kärkeen riippumatta puoluetaustasta.

Keskustan kannattajien listalla viiden tärkeimmän teeman joukossa ovat terveyspalvelut, lähiympäristön turvallisuus, kotikunnan talous ja tulevaisuus, koulutus-ja sivistyspalvelut sekä sote-uudistus. Sen sijaan kyselyssä vaihtoehtoina olleet sosiaalipalvelut, valtion velkaantuminen, verotus sekä ilmastonmuutos eivät kuulu keskustan kannattajien tärkeimpiin asioihin.

Kun tarkastellaan puolueiden kannattajien poikkeamia väestön keskiarvosta, käy ilmi, että keskustan kannattajat noteeraavat keskimäärää tärkeämmäksi asiaksi sote-uudistuksen. Keskimäärää vähemmän tärkeänä keskustan kannattajat pitävät ilmastonmuutosta.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy 28.1.– 2.2.2022. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 030. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.