Jari Leppä ja Krista Mikkonen: Itämeren tilaa parannetaan ympäristö-, maatalous- ja kalastussektorien yhteisillä toimilla

Itämeri

Itämerta ympäröivien EU-maiden ympäristö-, kalastus- ja maatalousministerit kokoontuivat maanantaina keskustelemaan yhteisistä toimista Itämeren tilan parantamiseksi.

Suomea edustavat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr). Ministerit pitävät tärkeänä vuoropuhelua eri alojen välillä ja korostavat yhteistyön merkitystä Itämeren suojelulle.

EU:n ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičiuksen johdolla konferenssissa keskustellaan erityisesti rehevöitymisestä, meren roskaantumisesta ja kuormituksesta sekä kalastuksesta.

Mikkonen korostaa kiertotalouden sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon merkitystä merten muoviroskaongelman ratkaisemiseksi.

–Suomen oma kansallinen muovitiekartta on askel kohti kiertotaloutta. Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla vähennetään roskaamista, tehostetaan muovien talteenottoa sekä niiden kierrätystä ja korvaamista. Samalla luomme edellytyksiä uusille innovaatioille ja investoinneille, ministeri Mikkonen kertoi.

Itämeri on herkkä merialue, minkä vuoksi myös maa- ja kalatalouden toiminnan tulee olla entistäkin kestävämpää. Itämeren suojelussa tulee huomioida kokonaiskestävyys ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa painotetaan.

– Meillä on jo monia toimivia ratkaisuja, joita on saatava laajemmin käyttöön. Biokaasutuotannon ja ravinnekierron edistäminen, fosforikadon vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä sekä ravinteiden poistaminen esimerkiksi kalastuksen avulla ovat erinomaisia toimenpiteitä. Nämä ratkaisut parantavat samaan aikaan Itämeren tilaa, vahvistavat tuotannon kannattavuuden ja luovat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, maa- ja metsätalousministeri Leppä sanoo.

Ministerit allekirjoittavat konferenssissa julkilausuman, jossa luvataan aktiivisia toimia ja vahvempaa sitoutumista nykyisiin Itämeren tilaa parantaviin EU-tason toimiin.