Ilmastopaneelin Ollikainen kiistää Essayahin syytökset vallansiirrosta: "Virheellinen tulkinta"

Ilmastopolitiikka

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen katsoo, että kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essyahin erehtyy arvioissaan ilmastopaneelin roolista päätöksenteossa.

Essayah totesi Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa, että hallitus on tehnyt talous- ja työllisyyspolitiikassa vallansiirron ilmastopaneelille. Puoluejohtajan ajatuksista uutisoi Suomenmaa.

Essayahin mukaan hallituksen loppukauden talous- ja työllisyyspolitiikka on sidottu ensi keväänä tapahtuvaan arvioon ilmastopäätösten riittävyydestä.

– Joskus arvosteltiin poliitikkoja vallan ulkoistamisesta ulkoparlamentaarisille voimille eli työmarkkinajärjestöille. Vähemmästä tässäkään hallituksen vallansiirrossa ei ole kyse. Suomen ilmastopaneeli päättää siis välillisesti ja puutteellisten tietojen pohjalta, teemmekö julkista taloutta vahvistavaa työllisyys- ja talouspolitiikkaa jatkossa, Essayah kirjoitti.

Suomen ilmastopaneelin toimittamassa vastineessa puheenjohtaja Ollikainen kiistää Essayahin syytökset.

– Huoli perustuu virheelliseen tulkintaan Suomen ilmastopaneelin roolista ja Suomeen EU:n jäsenmaana kohdistuvista päästövähennysvelvoitteista.

Ollikainen alleviivaa, että hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamisen vuonna 2035.

– Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Suomi onnistuu ns. taakanjakosektorin eli päästökaupan ulkopuolisen sektorin, kuten liikenteen, maatalouden, jätehuollon ja asuntojen lämmityksen, päästöjen vähentämisessä.

Lisäksi Ollikainen huomauttaa, että EU-komissio on ehdottanut Suomelle päästövähennysvelvoitteeksi 50 prosentin vähennyksen taakanjakosektorin päästöihin vuoteen 2030 mennessä.

– Velvoite sitoo Suomea, ja haasteena on saavuttaa tämä vähennys mahdollisimman edullisesti sekä uutta taloudellista toimintaa edistävästi.

– Hyvin suunnitellut toimet eivät luo rajoitteita julkista taloutta vahvistavaan työllisyys- ja talouspolitiikkaan, kuten toimialojen vähähiilisyystiekartat ja uudet, puhtaaseen teknologiaan perustuvat investointisuunnitelmat osoittavat.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvostelee hallitusta vallan ulkoistamisesta. Kuva: Markku Ulander

Ollikainen korostaa, että hallitus itse esitti budjettiriihessä ilmastopaneelille ja tutkimuslaitoksille pyynnön arvioida ilmastotoimien etenemistä ennen muuta taakanjakosektorilla.

– Suomen ilmastopaneeli ei ole ulkoparlamentaarinen organisaatio, vaan ilmastolain mukaisesti Ilmastopaneeli antaa tieteeseen perustuvaa neuvontaa ilmastopolitiikan suunnittelun ja seurannan tueksi.

– Jos hallitus pyytää, paneeli arvioi lakiin kirjatun tehtävänsä mukaisesti toimien etenemistä suhteessa päästövähennystavoitteisiin.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja painottaa, että Suomessa poliittiset päätökset tekee valtioneuvosto – ei ilmastopaneeli.