Hoskonen ja Kettunen kantelevat susista oikeusasiamiehelle: "On tapahtunut jo liian monta erittäin vaarallista tilannetta"

Susipolitiikka

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen jätti keskiviikkona eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi kantelun, joka koskee susien viime kuukausien aikana aiheuttamaa terveyden ja hengen vaaraa maaseudun ihmisille.

Kantelussa vaaditaan poliisilta ja muilta viranomaisilta välittömiä toimia ihmisten turvallisuuden takaamiseksi ja  asiaan liittyvien laittomuuksien selvittämiseksi.

Hoskosen mukaan on tapahtunut jo liian monta erittäin vaarallista tilannetta, joissa lapsi tai lapset ovat olleet välittömässä hengenvaarassa.

– Viranomaisille on kerrottu lukuisia kertoja näistä tilanteista, mutta mitään välitöntä apua ei ole saatavissa, Hoskonen perustelee kanteluaan.

Kantelun liitteenä on pohjoiskarjalaisten ihmisten kokemuksia susien kohtaamisesta pihapiirissä.

Hoskosen mielestä viranomaisten tulkinta susiasiassa on muuttunut kummalliseksi.

– Edellisissä ministeriön kannanotoissa korostettiin susien vapautta liikkua metsissä omalla reviirillään. Nyt uusi ministeriön tulkinta korostaa, että ihmisen on hyväksyttävä sudet pihapiireissään ja opittava sietämään tämä uusi tilanne.

Keskustaedustaja katsoo kantelussaan myös, että Luonnonvarakeskuksen arviot susien määrästä on tietoisesti tehty alakanttiin.

Hannu Hoskonen on huolissaan susien pyörimisestä pihapiireissä. (Kuva: Maria Seppälä)

Hoskonen viittaa myös susikasvattamoihin, joita hänen mukaansa on ainakin 16 eri puolilla Suomea.

Kantelussa mainitaan Lopella viime kesänä ja Kuhmossa aiemmin paljastuneet tarhat, joilla on risteytetty koiria ja susia.

– Toiminta on laitonta ja vaatii välittömiä toimia poliisilta ja muilta viranomaisilta, Hoskonen edellyttää.

Kasvattamot selittäisivät Hoskosen mielestä pitkälle sen, että eri puolilla Suomea putkahtaa esiin susilaumoja, joista ei aiemmin ole ollut havaintoja.

– Koirasudet liikkuvat tottuneesti talojen pihoilla aiheuttaen välittömän hengenvaaran varsinkin lapsille.

Kantelua on ollut laatimassa Kuhmon osalta myös Tuomas Kettunen (kesk.), joka noustuaan eduskuntaan on nyt myös toinen kantelun allekirjoittaja.