Hoitajat eivät hyväksyneet ratkaisuesitystä kunta-alan työehtosopimuksiin – palkankorotukset, kiky-tuntien korvaaminen ja koronapalkanalennukset jättivät järjestöt kylmiksi

Julkisalan koulutetut ehdottavat kunta-alan työehtosopimusneuvottelujen eriyttämistä, jotta umpisolmua saataisiin avattua.
Työehtosopimus

Valtakunnansovittelijan ratkaisuesitys kunta-alan työehtosopimukseksi heikentäisi hoitajien asemaa ja etuja eikä sitä siksi voi hyväksyä, perustelevat sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöt Tehy ja Super, jotka edustavat muun muassa lähi- ja sairaanhoitajia.

Kunta-alan työehtosopimuksia koskevaan kiistaan ei siis vieläkään saatu ratkaisua.

– Kokonaisuus on tyly koronakriisissä kamppaileville hoitajille. Kuten olen todennut, emme tee pakon edessä huonoa sopimusta – ja tämä on huono. Näillä eväillä Suomi myöskin häviää mennen tullen kansainvälisen kilvan hoitohenkilöstöstä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen järjestöjen tiedotteessa.

Järjestöjen mukaan esitetyt palkankorotukset jäisivät alle yleisen linjan ja palkattomat kiky-tunnit korvattaisiin heikennyksillä jaksotyöhön jo ennen kiky-tuntien poistumista.

Lisäksi järjestöjen mukaan työnantajapuoli esitti mahdollisuutta alentaa palkkaa niiltä hoitajilta, joita siirretään koronakriisin vuoksi toisiin tehtäviin.

Siirtojen kestoa myös esitettiin pidennettäväksi nykyisestä kahdeksasta viikosta enimmillään 7,5 kuukauteen.

Esityksessä oli järjestöjen mukaan pieni koronakorvaus, mutta se olisi maksettu vain erikoissairaanhoidossa ja vain tietyille henkilöille siellä.

Muun muassa vanhustenhoidossa ei olisi siis saatu koronakorvausta lainkaan.

– Yksikään hoitajien etua ajava järjestö ei voi hyväksyä tätä ratkaisua, toteaa Superin puheenjohtaja Silja Paavola järjestöjen tiedotteessa.

Kunta-alan työehtosopimusten piirissä on yli 400 000 työntekijää. Vanhat työehtosopimukset umpeutuivat maalis-huhtikuun vaihteessa, ja neuvotteluja on käyty jo tammikuusta asti.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan mukaan osapuolten väliset näkemyserot ovat niin suuret, ettei ratkaisua ollut mahdollista löytää.

– Sovittelua jatketaan tarvittaessa, kun osapuolilla on valmius liikkua näkemyksissään ratkaisun aikaansaamiseksi, Piekkala sanoo.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko kertoo edellyttävänsä, että kuntaneuvotteluissa ryhdytään nyt valmistelemaan erillisratkaisua.

Neuvottelupöytään on palattava niiden järjestöjen kanssa, jotka ovat valmiita etsimään ratkaisua ja sopimaan, sanoo Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen järjestön tiedotteessa.

Juko olisi ollut valmis hyväksymään sovittelijan ratkaisun.

Valtakunnansovittelijan artikkeli: Kunta-alalle ei uutta sopimusta