Hilkka Kemppi Euroopan neuvostossa: "Naisia tarvitaan asepalvelukseen takaamaan kestävää rauhaa"

Euroopan neuvosto

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi haluaa lisää naisia konfliktien ratkaisuun ja rauhanneuvotteluihin, mutta pitää tärkeänä myös naisten oikeutta asepalvelukseen.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan kuuluva Kemppi puhui aiheesta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa Ranskan Strasbourgissa.

Istunnon käsittelyssä oli ukrainalaisen kansanedustajan Jevheniia Kravchukin raportti ”Oikeutta ja turvaa rauhansovitteluun osallistuville naisille”.

Kemppi viittasi keskustelussa YK:n päätöslauselmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten roolia ja voimaannuttaa heitä konfliktien ehkäisyssä, sotien lopettamisessa, rauhan rakentamisessa sekä lisätä naisten turvallisuutta.

– Ukrainassa hyökkääjä käyttää naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käytetään sodankäynnin välineenä. Seksuaalisen väkivallan torjumisen pitäisi olla olennainen osa rauhanprosessia. Olen iloinen, että Ukraina on ratifioinut naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Istanbulin yleissopimuksen, mikä osoittaa, että jopa sodan keskellä on mahdollista edistää ihmisoikeuksia, Hilkka Kemppi kiittelee tiedotteessaan.

Ukrainan sota on tuonut Kempin mukaan näkyväksi sen tosiasian, että turvallisuuspolitiikan tai liike-elämän johtotehtävissä on hyvin vähän naisia.

Esimerkiksi Euroopan suurimpien yritysten johtajista vain kymmenen prosenttia on naisia, ja suurin osa eduskunnassakin kuulluista turvallisuuspolitiikan asiantuntijoista oli miehiä.

– Vuonna 2016 Suomen ulkomaille lähettämistä kriisinhallinnan asiantuntijoista 40 prosenttia oli naisia, mutta EU:n keskiarvo on edelleen vain 20 prosenttia. Meidän on edelleen tuettava YK:n päätöslauselmaa ja ulotettava se koskemaan koko yhteiskuntaa, kansanedustaja muistuttaa.

Hilkka Kemppi toivoi naisille lisää valmiustaitojen koulutusta ja piti tärkeänä, että yhä useampi suorittaa asepalveluksen sekä korosti nyt alkavien koko ikäluokan yhteisten kutsuntojen merkitystä.

– Suomessa kokeillaan vihdoin kutsuntoja sekä naisille että miehille. Mielestäni on tärkeää, ettei naisia ja miehiä erotella asepalveluksessa, koska se auttaa muuttamaan maskuliinista näkemystä rauhasta ja turvallisuudesta.

– Tutkimukset osoittavat, että naisten osallistaminen parantaa mahdollisuuksia saada aikaan rauhansopimus ja kestävä rauha. Meidän on vahvistettava naisten osallistumista virallisiin rauhanneuvotteluihin ja korkean tason päätöksentekofoorumeihin, Kemppi päättää.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö.

Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista.

Yleiskokoukseen kuuluu varajäsenet mukaan lukien yli 700 kansanedustajaa Euroopan neuvoston 46 jäsenmaasta.