Harrastamisen Suomen mallin pilottiin haetaan kuntia mukaan – jaossa on lähes 10 miljoonaa euroa

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa siihen liittyen pilotin, johon haetaan parhaillaan kuntia mukaan. Hakuaika päättyy 2.12. ja avustuksiin on varattu 9,5 miljoonaa euroa.

Pilottihaussa haetaan mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään toiminnan alkuvuodesta 2021. Toinen haku on ensi keväänä ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa.

Suomen mallissa on keskeistä lasten kuuleminen heidän harrastustoiveistaan. Kunnat rakentavat omanlaisensa toteutuksen perustuen lasten ja nuorten harrastustoiveisiin. Toiminta tapahtuu kouluissa ja niiden läheisyydessä.

Harrastusten järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, taide- ja kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnan toimijat sekä muut lasten ja nuorten harrastustoiminnan yhteisöt.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan harrastamisella on monia myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

– Mielekkään harrastuksen kautta lapset saavat ilon ja onnistumisen kokemuksia sekä kavereita. Harrastamisesta syntyvä hyvä kantaa pitkälle aikuisuuteen. Harrastamisen Suomen mallilla pyritään siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen perhetaustasta ja asuinpaikasta riippumatta, hän toteaa ministeriön sivulla ja twitterissä.

Lasten ja nuorten toiveita kunnat voivat selvittää ministeriön Koululaiskyselyllä tai kuulemalla lapsia ja nuoria muulla tavoin.

Koululaiskysely toteutetaan nyt neljättä kertaa ja tänä vuonna mukana on ennätykselliset 62 harrastusta, joita lapset ja nuoret voivat toivoa. Koululaiskyselyn valtakunnalliset tulokset julkaistaan 17.12.

Suomen malliin kuuluu myös valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Tänä vuonna viikko järjestetään 2.–6. marraskuuta, jolloin oppilaat pääsevät kokeilemaan harrastuksia ja tutustumaan erityisesti monenlaisiin digi- ja etäharrastusmahdollisuuksiin.

Harrastusviikon uusi verkkosivusto on avautunut osoitteessa harrastusviikko.fi. Sivustolle on kerätty tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista ja materiaaleja viikosta viestimisen tueksi. Sivuston ideoiden avulla harrastuskokeiluja voikin järjestää kouluissa pitkin lukuvuotta.