Hallitusryhmät löysivät yhteisen sävelen kasvupalvelulaista

Lakia ei tarvitse lähettää uudelle lausuntokierrokselle
Kasvupalvelut

Hallitusryhmät ovat päässeet sopuun työvoima- ja yrityspalvelut uudistavasta kasvupalvelulaista.

Nyt tehdyssä kompromississa aiempaan lakiluonnokseen on lisätty niin sanottu allianssimalli, joka mahdollistaa maakunnallisten yritys- ja työllisyyspalveluiden sekä kunnallisten elinvoimapalveluiden toteuttamisen yhdessä. Kolmantena kumppanina mukaan otetaan yritysten tai kolmannen sektorin osaamista.

Kasvupalvelulaki siirtää yritys- ja työllisyyspalvelut valtiolta maakunnille. Poikkeuksena on Uudenmaan erillisratkaisu, jossa kasvupalveluiden järjestämisvastuu on pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.

Keskusta ja kokoomus pääsivät jo marraskuussa sopuun, jossa kuntayhtymä voisi tietyin ehdoin järjestää kasvupalvelut maakuntien sijaan. Kolmas hallituspuolue siniset ei kuitenkaan hyväksynyt tuolloista kompromissia, vaan halusi järjestämisvastuun pysyvän maakunnilla.

– Olen tyytyväinen tähän ratkaisuun. Maakunta vastaa yritys- ja työllisyyspalveluista ja kunta yleisen toimivaltansa puitteissa järjestämistään elinvoimapalveluista. Nämä resurssit on jatkossa mahdollista yhdistää tukemaan toisiaan, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi tiedotteessa.

Lakia ei lähetetä uudelleen lausuntokierrokselle, koska merkittäviä pykälämuutoksia ei ole tarpeen tehdä. Ministeri Lintilä esittelee lain eduskunnalle huhtikuussa.