Hallitus jatkaa ikäihmisten palveluiden uudistamista – Kiuru: "Kotihoidon käynnin pituus ei voi olla riippuvainen siitä, mitä ehditään tehdä"

Peruspalvelut

Ikäihmisten palveluiden uudistaminen otti askeleita eteenpäin, kun asiaa koskeva lakiluonnos lähti tänään lausunnolle. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että tavoitteena on tehdä kotihoidon palvelusuunnitelmasta ja siinä luvatuista palveluista sitovampia.

Kiurun mukaan palvelusuunnitelmapäätöksen pitäisi olla enemmän virallinen dokumentti siitä, mitä henkilö kotihoidossa saa, eikä siitä pitäisi saada laistaa.

Lain pitäisi turvata Kiurun mukaan paremmin myös se, että henkilökuntaa on riittävästi eikä kotihoidon käynnin pituus voi riippua mistään muusta kuin siitä, minkälaisen palvelusuunnitelman päätöksen mukaiset palvelut on ihmiselle annettu. Sen ei pitäisi olla riippuvainen siitä, mitä palveluita ehditään toteuttaa tai ehditäänkö se toteuttaa juuri sinä päivänä.

–  Nyt säädetään sitovammin siitä, että nämä palvelut pitää kaikissa olosuhteissa turvata yksittäiselle henkilölle, joka on saanut palvelusuunnitelman mukaisen päätöksen näistä palveluista. Näin jatkossa tästä ei voisi enää laistaa.

Nykyisinkin sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kotihoidon piirissä oleville iäkkäille on laadittava yksilöllinen palvelusuunnitelma siitä, millaisia palveluita hän saa.

–  Kunnittain on kuitenkin erittäin suurta vaihtelua siinä, kuinka hyvin ihmiset ovat saaneet palvelusuunnitelmassa luvattuja palveluita. Näin ei voi olla jatkossa, sanoo Kiuru.

Kiurun mukaan henkilökuntaa on varattava riittävästi, jotta palvelut päätöksen mukaisesti myös toteutuisivat. Lakiluonnoksessa lisäksi ehdotetaan, että mahdolliseen työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraisi kotihoidon palvelusuunnitelmien toteutumista.

Lain tarkoituksena on varmistaa, että iäkkäät henkilöt voivat elää kodissaan turvallisesti ja saada sinne tarpeidensa mukaan palveluita. Nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito on tarkoitus laissa yhdistää kotihoidoksi. Tukipalvelut taas erotettaisiin omaksi palvelumuodokseen.

Jatkossa kotihoitoa olisi järjestettävä henkilön tarpeen ympärivuorokauden, siis myös öisin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sanoo, että yksi lakiluonnoksen pääperiaate on se, että mahdollisimman suuri osa työajasta käytettäisiin asiakastyöhön.

–  Sitä voidaan organisoida siellä työn arjessa monin eri tavoin, jotta tähän päästään.

Karppanen sanoo, että samalla on kuitenkin tunnistettava se, että työntekijöistä on jo nyt pulaa. Tämän takia jatkossa esimerkiksi hoiva-avustajat voivat työskennellä kotihoidossa sellaisessa tehtävässä, johon heidän osaamisensa soveltuu. Lisäksi Karppasen mukaan teknologian käyttöä tehostetaan nykyisestä ja se on tarkoitus nostaa lain tasolle.

–  Erityisesti virtuaaliset kotikäynnit on siellä todettu, että niitä voidaan käyttää silloin, kuin niillä voidaan vastataan asiakkaiden palvelutarpeisiin. Myös muuta teknologiaa voidaan hyödyntää, Karppanen sanoo.

Lisäksi lakiluonnoksessa on Karppasen mukaan annettu mahdollisuus, että kotiin hälytetty turva-auttaja voi olla joku muukin kuin sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jos tämän osaaminen on riittävää tai tarvitaan jotain muunlaista kuin sosiaali- ja terveysosaamista.

Asumispalveluissa merkittävimmät muutokset koskisivat tavallista palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista, jota kutsuttaisiin jatkossa hoiva-asumiseksi.

Palveluasumiseen pääsisivät ne, jotka tarvitsevat myös soveltuvan asunnon, mutta eivät voi sitä itse järjestää. Hoiva-asumista järjestettäisiin niille, jotka tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa päivittäin ja ympäri vuorokauden. Iäkkäille ihmisille ei enää saisi järjestää pitkäaikaista laitoshoitoa sosiaalihuollon laitosyksiköissä.

STM:n tiedotteen mukaan lailla edistettäisiin monimuotoisten asumis- ja palvelukokonaisuuksien muodostamista. Samassa rakennuskokonaisuudessa voisi olla palveluasumisen ja hoiva-asumisen asiakkaita sekä tavallisia asuntoja.

–  Kun palveluasumisen asiakkaan tai tavallisen asunnon asukkaan kunto heikkenee, hänen pitäisi saada hoiva-asumisen palvelua ilman että hänen tarvitsee vaihtaa asuntoa, STM:n tiedotteessa sanotaan.

Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 27.8. saakka. Esitysluonnos on jatkoa iäkkäiden ihmisten palveluja koskevan lakiuudistuksen ensimmäiselle vaiheelle, jossa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta.