Finanssialan Kauppi vastaa Kulmunin ilmastorahastoideaan: Kansalaisten rahastosijoittamisen yhdistämistä valtiolliseen rahastoon syytä harkita tarkoin

Ilmastorahasto

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoo kannattavansa valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) ehdotusta hillitä ilmastonmuutosta rahastosijoittamisella.

– Kulmuni osuu naulan kantaan todetessaan, että kansalaisille pitää tarjota lisää houkuttelevia ja kestäviä sijoituskohteita, Kauppi toteaa tiedotteessa .

Kulmuni on esittänyt perustettavaksi valtion ilmastorahastoa, jonka poh­ja­na oli­si val­ti­on omai­suus, mut­ta myös kan­sa­lai­set voi­si­vat si­joit­taa sii­hen va­ro­jaan ja teh­dä konk­reet­ti­sia il­mas­to­te­ko­ja.

Rahoituksen kohdentaminen talouden vihertymiseen on Kaupin mielestä tärkeää. Hän kuitenkin sanoo, että kansalaisten rahastosijoittamisen yhdistämistä valtiolliseen rahastoon on syytä harkita tarkoin ja miettiä, onko se tarpeen.

– Miljoona suomalaista sijoittaa jo tänä päivänä finanssialan toimijoiden tarjoamiin sijoitusrahastoihin. Näiden rahastojen kautta on jo mahdollista sijoittaa kestäviin kohteisiin, ja jatkossa meillä on tarjolla entistä enemmän esimerkiksi ilmastoystävällisiä rahastoja, Kauppi toteaa.

Kaupin mukaan ilmastoystävällisten rahastojen toimintaa tukee entisestään EU:ssa saatu sopu kestävän yritystoiminnan kriteereistä.

– Monet muutkin kestävän rahoituksen EU-hankkeet tukevat vihreää rahastosijoittamista, kunhan niiden sisältö määritellään oikein. Tulevaisuudessa esimerkiksi kestäviin kohteisiin sijoittaville rahastoille on mahdollista saada EU:n ympäristömerkki. Rahastojen toiminnalle ja markkinoinnille on olemassa muutenkin selkeät EU:n laajuiset pelisäännöt.

Kauppi toivoo, että suomalaisten sijoitusrahastojen toimintaa ei vaikeuteta esimerkiksi institutionaalisille sijoittajille kaavaillulla osinkojen uudella lähdeverolla.

– On tärkeää, että sen mahdolliset vaikutukset selvitetään tarkoin, kuten hallitusohjelmassa on luvattu. Lähdevero saattaisi pienentää rahastojen mahdollisuutta tukea kestävää kehitystä, ja sillä olisi vaikutusta miljoonan suomalaisen rahastosijoittajan tuottoihin.