EU on usein melko hampaaton kansainvälisten kriisien hoitamisessa – Katso videolta, mitä meppi Mauri Pekkarisen mielestä asialle voitaisiin tehdä

Euroopan unioni

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarisen (kesk./Renew) mielestä Euroopan unionissa voitaisiin hiljattain luopua yksimielisyysperiaatteesta ulkopolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa.

Pekkarisen mukaan unionin tasolla toteutettava ulkopoliittinen päätöksenteko helpottuisi, jos se pohjaisi määräenemmistöön yksimielisyyden sijaan.

Hän kommentoi asiaa Suomenmaan tuoreessa Täällä Eurooppa -videolähetyksessä.

Voit katsoa videon täältä.

Pekkarisen mukaan EU on usein varsin hampaaton hoitamaan kansainvälisiä kriisejä, kuten viime viikolla kärjistynyttä Yhdysvaltain ja Iranin välistä konfliktia.

Unionin omien kapeiden pelisääntöjen lisäksi hampaattomuutta aiheuttaa se, että isot EU-maat haluavat hoitaa oman ulkopolitiikkansa itse.

– Suurten eurooppalaisten maiden intressi on toimia itse suoraan omana Ranskanaan, omana Englantinaan ja omana Saksanaan, Pekkarinen sanoi lähetyksessä.

Lähi-Idän kärjistynyttä tilannetta Pekkarinen pitää merkittävänä uhkana Euroopalle sekä poliittisessa että sotilaspoliittisessa mielessä.

– Se on myös aineellinen uhka, hän lisää.

Pekkarisen mukaan Lähi-Idan tilanteen eskaloituminen tekisi hallaa etenkin eurooppalaiselle taloudelle. Lisäharmia tulevat aiheuttamaan myös mahdolliset USA:n Iranille asettamat lisäpakotteet.

– Euroopan on vaikea olla pois kaikesta siitä vaikutuspiiristä, minkä USA:n kasvavat talouspakotteet Iranille käytännössä aiheuttaisivat.

Tääl­lä Eu­roop­pa on Suo­men­maan uu­si EU-ai­hei­nen vi­de­o­sar­ja, joka il­mes­tyy vä­hin­tään ker­ran kuus­sa.

Sar­jas­sa haas­ta­tel­laan kes­kus­tan eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko­ja ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Pekkarisen haas­tat­te­lu oli sar­jan kolmas lä­he­tys.

Joulukuussa sarjassa keskusteltiin europarlamentaarikko Elsi Kataisen kanssa sukupuolten tasa-arvosta EU:ssa. Lähetyksen voit katsoa täältä.