Etätyösuositus päättymässä lokakuun puolivälissä

Koronarajoitukset

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö esittävät, että etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta.

Ministeriöt arvioivat, että siihen mennessä rokotuskattavuus olisi lähellä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta. Tämä mahdollistaisi siirtymisen etä- ja läsnätyön yhdistämiseen terveysturvallisesti.

Paluu työpaikoille voidaan aloittaa jo aiemmin, jos se on riskien arvioinnin ja alueellisen epidemiatilanteen perusteella mahdollista.

Ministeriöt ovat tarkastelleet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteita ja hyödyntäneet työssään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen arviointeja.

–  Epidemiatilanne ja rokotuskattavuus ovat parantuneet koko maassa. Tällä hetkellä rokotuskattavuus ei kuitenkaan vielä ole työikäisen väestön osalta hallituksen uudistetun hybridistrategian mukaisella vähintään 80 prosentin tasolla. Lisäksi tartuntoja todetaan edelleen paljon, tiedotteessa todetaan.