THL: Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista – kolmasosa vanhemmista uupuneita

Puolet vauvaperheiden äideistä koki yksinäisyyden lisääntyneen korona-aikana
Perheet

Koronaepidemia heikensi viime vuonna vauvaperheiden jaksamista, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta.

Noin kolmannes kyselyyn vastanneista 3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmista ilmoitti olevansa uupunut. Äideistä noin neljäsosa ja toisista vanhemmista lähes joka viides koki koronaepidemian vähentäneen jaksamistaan.

Epidemia vaikuttaa lisänneen myös yksinäisyyttä. Puolet äideistä ilmoitti yksinäisyyden tunteen lisääntyneen koronan aikana, ja toisten vanhempien osalta samaa kertoi kokeneensa noin joka viides.

Kyselyyn vastanneet vanhemmat kertoivat tuen saamisessa olleen korona-aikana puutteita. Viidesosa äideistä ei kokenut saavansa riittävästi tukea synnytykseen valmistautumiseen. Tämän lisäksi palvelujen antama tuki oli ollut riittämätöntä vanhemman mielialan, jaksamisen ja parisuhteen sekä vauvan nukkumisen ja itkuisuuden osalta.

THL:n mukaan lapsiperhepalveluja on supistettu korona-aikana, mikä voi selittää osin puutteita palveluissa. Tämän lisäksi vanhemmat ovat itse peruneet vastaanottoaikoja.

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista vanhemmista oli kuitenkin tyytyväisiä elämäänsä ja itseensä vanhempana. Lisäksi noin samansuuruinen osuus koki vauvaperheen arjen sujuneen hyvin.

–  Ristiriitaiselta vaikuttava tulos kertoo, että samalla kun vauva on tuonut perheen elämään uutta sisältöä, ovat epidemian vaikutukset jaksamiseen olleet monille raskaat, arvioi tutkimuspäällikkö Reija Klemetti THL:n tiedotteessa.

Klemetin mukaan on myös mahdollista, että jaksamisen haasteet ovat todellisuudessa olleet tutkimuksessa havaittuja suuremmat. Hänen mukaansa on todennäköistä, etteivät kaikkein uupuneimmat vanhemmat edes vastanneet kyselyyn.

Finlapset-kyselytutkimus tehtiin viime vuoden maalis–joulukuussa. Tutkimukseen kutsuttiin yli 34  000 vanhempaa. Äideistä vastasi puolet ja toisista vanhemmista reilu kolmasosa. Koronaa koskevat kysymykset lisättiin mukaan elokuussa.