Ei se perintö vaan äitien ja isien hyvinvointi – suomalaiset toivovat ikääntyvien vanhempiensa käyttävän varojaan hoivaan

Vain joka kymmenes haluaa vanhempiensa jättävän mahdollisimman suuren perinnön, kertoo kysely
Kotimaa

Valtaosa suomalaisista toivoo ikääntyvien vanhempiensa käyttävän omaisuuttaan ja säästöjään hyvinvointinsa rahoittamiseen.

Finanssialan kyselytutkimuksen mukaan 90 prosenttia on sitä mieltä, ettei vanhempien ole viisasta jättää varallisuuttaan jälkipolvien perittäväksi.

Vain joka kymmenes ajattelee, että vanhempien pitäisi jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi.

Naiset kannattavat ajatusta varojen sijoittamisesta omaan hyvinvointiin hieman enemmän kuin miehet: naisista 96 prosenttia haluaa omien vanhempien käyttävän rahansa itseensä, kun miehistä näin toivoo 87 prosenttia.

Erityisen yksimielisiä ovat yli 70-vuotiaat, joista 96 prosenttia toivoo vanhempiensa rahoittavan hyvinvointiaan perinnön kerryttämisen sijaan.

Kyselyssä selvitettiin kantoja myös oman omaisuuden käytöstä. Vastaajista yli neljä viidestä haluaa käyttää varojaan omaan hyvinvointiinsa vanhetessaan. Alle viidennes toivoo jättävänsä jälkeensä mahdollisimman paljon perittävää.

Norstatin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat 18–84-vuotiasta suomalaista tammikuun alussa.

Monet suomalaiset ovat kyselyn perusteella valmiita myymään omaisuuttaan, jos he tarvitsevat ikääntyessään enemmän hoivapalveluita kuin yhteiskunta tarjoaa. Reilu viidennes olisi tähän ehdottoman valmis ja vajaa puolet sanoo voivansa toimia näin ehkä osittain.

Reilu neljäsosa myisi omaisuuttaan vain, jos se olisi välttämätöntä. Kuusi prosenttia ei halua missään tapauksessa myydä omaisuuttaan hoivapalveluita saadakseen.

Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi sanoo tiedotteessa, että suomalaisten keskeisin varallisuuserä on asunto, minkä ohella on kesämökki, metsää tai muuta varallisuutta.

Avainasemassa ovat hänen mielestään keinot muuttaa varallisuutta käyttökelpoiseen muotoon. Kauppi kuitenkin painottaa, ettei rahaksi muutettavaa omaisuutta ole kaikilla.

– Hyvinvointiyhteiskunnan perustasta ei pidä lipsua, vaan verovaroin on tarjottava laadukkaat ja kattavat hoivapalvelut.