Arviointineuvosto moittii hallituksen esitystä yrittäjävähennyksestä

Yrittäjävähennys

Lainsäädännön arviointineuvosto pitää hallituksen luonnostelemaa esitystä yrittäjävähennyksestä puutteellisesti perusteltuna.

Neuvoston mukaan hallitus ei ole esityksessään perustellut, miten vähennys konkreettisesti parantaa kilpailukykyä tai kannustaa yrittäjyyteen.

Esitysluonnos ei myöskään kiinnitä riittävästi huomiota riskiin, että vähennys johtaa melko suuriin veromenetyksiin ja kasvattaa sääntelyä, kun verotus monimutkaistuu.

Neuvosto kiinnittää myös huomiota siihen, että luonnoksessa ei käsitellä eri vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Nykytilan huolellinen analysointi olisi tärkeää, sillä sen perusteella arvioidaan sitä, onko lain muutos tarpeen, neuvosto linjaa.

Yrittäjävähennys on suunniteltu otettavaksi käyttöön ensi vuoden alusta.