Apulaisoikeuskansleri antoi puhtaat paperit VM:n virkamiehille – tietoja ei pimitetty

Kantelu

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on ratkaissut valtiovarainministeriön virkamiesten toimintaa koskeneen kantelun, joka liittyi tiedonkulun ongelmiin maakunta- ja sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

Puumalainen toteaa, että valtiovarainministeriöltä saadun selvityksen perusteella virkamiehet eivät toimineet lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti.

Tapauksen selvittelyssä ei ilmennyt, että esityksen valmistelijat olisivat jättäneet eduskunnalle kertomatta asian käsittelyn kannalta tärkeitä tietoja.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki totesi kommentissaan, että ministeriö tarkentaa jatkossa menettelyjään, jotta lainvalmistelun aikataulupaineita vältetään.