Anttila roimii mediaa ja Suomen henkistä tilaa: “Sukupolvet ennen meitä puolustivat maata ase kädessä“

Politiikka

Keskustan konkarikansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila on huolissaan Suomen henkisestä tilasta.

Anttila korostaa kannanotossaan, että 100-vuotiasta Suomea on rakennettu yhdessä asettaen kansakunnan etu oman edun edelle.

– Sukupolvet ennen meitä puolustivat maata ase kädessä ja monet heistä uhrasivat itsenäisyytemme säilyttämiseksi oman henkensä. Kaveria ei jätetty.

Anttilan mielestä Suomella on nyt suuria haasteita työttömyyden, valtion velkaantumisen ja eriarvoisuuden torjumisessa sekä kansakunnan eheyden ja yhtenäisyyden säilyttämisessä.

– Hyvinvointivaltiotamme pitää nyt uudistaa.

Hän harmittelee, että kaikkialla ei ymmärretä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ponnisteluja Suomen uudistamiseksi vuosia jatkuneen päättämättömyyden jälkeen.

– Suomen suunta osoittaa jo merkkejä paremmasta. Uusia työpaikkoja on syntynyt ja syntyy, mikä näkyy työllisyysasteen nousuna ja työttömyyden vähenemisenä. Lisää uudistuksia ja päätöksiä tarvitaan isänmaan rakentamiseksi kestävälle pohjalle seuraavan sadan vuoden alkaessa.

Nyky-Suomea leimaa Anttilan mielestä itsekkyys, vastakkainasettelu, muiden nälviminen ja ”syyllisiä kunnes toisin todistetaan” –asenne.

– Henkinen tilamme on todella huolestuttava.

Anttila kertoo saaneensa päättyneen viikon aikana paljon kansalaispalautetta, jossa on oltu kyllästyneitä median toimintaan.

Anttilan mukaan moni kansalainen on pitänyt Sipilän käsittelyä mediassa tarkoituksellisena ajojahtina ja kiusaamisena.

– Onko kyseessä jonkinlainen vastaisku, on pakko kysyä keskustelua seuratessa. Oliko väärin, että pääministeri vaati itselleen oikeutta tulla kuulluksi jääviyttään koskeneessa Ylen uutisoinnissa?

Konkariedustajan mukaan Sipilän jääviyskysymykset pitää selvittää – niin kuin nyt tehdäänkin.

– Niiden takia median ei tarvitse vallankumousta rakentaa.

Medialla on nyt ironinen, osin jopa pilkkaava ja halveksuva suhtautuminen yhteiskunnan vastuullisiin toimijoihin.

Sirkka-Liisa Anttila

Anttila korostaa, että vapaa ja riippumaton media toimii kansanvallan ja sen toimijoiden välisenä keskustelufoorumina.

Hänen mielestään näin ei kuitenkaan nyt tapahdu.

– Medialla on nyt ironinen, osin jopa pilkkaava ja halveksuva suhtautuminen yhteiskunnan vastuullisiin toimijoihin. Tästä on päästävä pois. Kuka puolustaa kansanvaltaa itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotena, Anttila kysyy.

Pääministeri Sipilän työtä Anttila kertoo seuranneensa läheltä läheltä.

– Hänen elämänsä vahvan, eettisesti korkean arvopohjan tietävänä, olen täysin vakuuttunut siitä, että Sipilä toimii rehellisesti ja hänen päämääränsä on isänmaan pelastaminen eikä mikään muu. Hän on asettanut itselleen kovan tavoitteen: tulos tai ulos. Tällaisia ei ole politiikassa totuttu näkemään.

Anttila vaatiikin Sipilälle nyt työrauhaa.

– Kunnioitetaan kansanvaltaa, jota parempaa ei ainakaan toistaiseksi ole keksitty.