Annika Saarikko linjapuheessaan: Keskusta haluaa rakentaa monipaikkaista Suomea

Kenenkään ei pidä joutua velkavankeuteen, keskustajohtaja linjaa.
Keskusta

Keskusta haluaa edistää monipaikkaista asumista ja kohentaa ylivelkaantuneiden asemaa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistutti keskustan puoluejohdon nimissä keskustakirjasto Oodissa pitämässään linjapuheessa, että suomalaisten asumisen ihanteet eivät nyt toteudu. Keskustelua on käyty hänen mielestään aivan vääristä lähtökohdista.

– Ainoana oletuksena on ollut kaupungistumisen megatrendin voimakas jatkuminen luonnonlain tavoin. Näinhän asia ei välttämättä ole.

Saarikon mukaan asumme ahtaasti ja kalliisti, kun moni kaipaa väljyyttä.

– On oikeus toivoa: voi kun olisi oma piha ja omenapuu.

Koronan aika on antanut Saarikon mukaan ihmisille mahdollisuuden pysähtyä ja tehdä valintoja, jotka aiemmin eivät olleet mahdollisia.

– Olemme ottaneet kansakuntana loikan etätyön arkeen ja sen myötä mökkilaiturien nokkaan, takapihoille ja luontopoluille. Siis maakuntien Suomeen. Etätyön – kuten myös etäopetuksen laajamittainen onnistuminen oli koronakevään myönteisiä oppeja.

Saarikon mukaan mökkikaupan ennätyslukemat ja muuttoliikkeen kääntyminen pois kasvukeskuksista ovat selviä merkkejä uudesta suunnasta.

SAARIKON MIELESTÄ eläkkeelle jäävän pitää voida suunnitella seuraavaa elämänsä vaihetta pysyvästi mökkipaikkakunnalleen ja nuoren perheen uskaltaa muuttaa oman omenapuun juurelle toteuttamaan maaseutumaista elämänmuotoa.

– Ihmisten omia valintoja ja toiveita pitää tukea. Monipaikkainen Suomi on jo täällä, vaikka tilastot ja rakenteet eivät sitä tunnistakaan. Se on ihmisten mielissä ja identiteeteissä, ja yhä useammalle meistä se on arkitodellisuutta.

Saarikon mukaan ajatusta kaksoiskuntalaisuudesta edistetään ennakkoluulottomasti.

– Jaamme aikaa henkisesti ja fyysisesti useamman paikkakunnan kesken. Miksi se ei voisi näkyä myös vaikutusmahdollisuuksissa, verotuksessa ja palveluissa paremmin?

Saarikon mukaan kaupunkien kasvu ei pysähdy eikä sen tarvitsekaan pysähtyä.

– Olennaista on tämä: monipaikkainen elämänmuoto voi kasvaa rinnakkain kaupunkien kanssa.

Saarikon mukaan keskusta käynnistää monipaikkaisen Suomen ohjelman valmistelun, johon kutsutaan mukaan laajasti kaikkia suomalaisia.

– Tätä kunnianhimoista ja pikaisella aikataululla tapahtuvaa työtä lähtee johtamaan puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen, Saarikko kertoi.

Saarikko kertoi myös, että keskusta kiirehtii hallituksen toimia positiivisen luottorekisterin luomiseksi ja maksuhäiriömerkintöjen poistumiseksi, kun velka on maksettu.

– Elämässä voi tulla taloudellisia takaiskuja, lähes kenelle tahansa. Ylivelkaantumisen tietä ei kukaan oma-aloitteisesti valitse, joskus asiat vain kasautuvat kohtuuttomalla tavalla. Valoisampi tulevaisuus kuuluu kuitenkin myös velkaantuneelle, Saarikko sanoi.

– Keskusta lähtee siitä, että kenenkään ei pidä joutua velkavankeuteen. Yrittäjät, joiden yritystoiminta on ajautunut taloudelliseen umpikujaan, tarvitsevat nopean uuden mahdollisuuden. Tämä vaatii myös muutoksia konkurssi- ja yrityssaneerauslainsäädäntöömme, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan positiivinen luottorekisteri turvaa sekä lainoittajan tarpeen perehtyä hakijan maksukykyyn, että velkansa hoitaneelle mahdollisuuden uuden alkuun.

– Kun rahaa ei ole, hallitsee raha elämää ja ajattelua. Elämä kapenee, tuntuu tunnelilta. Pienituloisten kitkuttelu välttämättömien menojen keskellä on arjen selviytymistaistelua monelle pätkätyöläiselle, yksinhuoltajalle, takuueläkeläiselle ja lapsiperheelle. Taloudellisen puskurin rakentaminen on sellaisessa tilanteessa mahdotonta.

Saarikko huomautti, että ennen koronakriisiä melkein 400 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Odotettavissa on, että luku nousee, kun koronavaikeudet alkavat näkyä tilastoissa.

– Välillisesti maksuhäiriöt ja ylivelkaantuminen koskettavat kuitenkin aina huomattavasti suurempaa joukkoa. Pienituloiset vanhemmat kustantavat nuorensa maksurästejä ja takaajaksi lähtenyt ystävä joutuukin yllättäen lainan maksumieheksi.

Maksuhäiriömerkinnän näkyminen luottotiedoissa senkin jälkeen, kun velka on maksettu, on Saarikon mukaan inhimillisesti katsoen kohtuutonta.

– Tämä koskee myös tuhansia nuoria. Meidän pitää on luoda heille toivon näköaloja ja mahdollisuuksia uusiin alkuihin.

Saarikon mukaan velkaantumisen ehkäisy tullaan kytkemään tiiviiksi osaksi keskustan ohjelmatyötä. Puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi lähtee johtamaan työtä osana keskustan talouspoliittisen ryhmän toimintaa.

Kommentit (12)

 • Lukija69

  Missä linjaukset Keskustan suhtautumisesta EU:n liittovaltiokehitykseen ja etenkin EUROON?

  Voi kun pääsisimme edes eurosta irti, silloin olisi mahdollista päästä Saarikon haaveilemaan tilanteeseen: oma piha ja omenapuu. Suomen työmarkkinat eivät jousta, mutta oma valuutta joustaisi ja vienti lähtisi vetämään.

 • Lukija21

  Keskustalla ei ole mitään linjaa, on vain hurskaita toiveita ja tavoitteita. Kuinka kauan kansa viitsii näitä tyhjänpäiväisyyksiä (myös muilta hallituspuolueilta) kuunnella?

  • maakuntavaikuttaja

   Kerropa esim.kolme ei-tyhjänpäiväisyyttä, jotka ovat itsellesi ja keskustalle tärkeitä

   • Lukija21

    Voihan sitä ladella mitä ylevimpiä tavoitteita, niin kuin Saarikko tekee. Ne vain ovat tyhjänpäiväistä höpinää, jos hän ei kerro miten tavoitteisiin päästää. Kaikki konkretia puuttuu. Lue puhe ajatuksella.

    ”On oikeus toivoa omenapuuta ja omaa pihaa.., Keskusta käynnistää ohjelman…, Valoisampi tulevaisuus kuuluu myös velkaantuneille…jne.”

    Näitä toiveita kykenee luettelemaan kuka tahansa. Samanlainen puheautomaatti Saarikko on kuin demareiden Kiuru.

    • Lukija4

     Linjapuheessa esitetään suuria linjoja tavoite-tasolla, joiden pohjalta konkreettiset yksityiskohdat toteutetaan tai on toteutettu. Esimerkiksi tavoitteena LUOTIJUNA-yhteys Helsingistä Rovaniemelle, sitten konkreettisen toteuttamisen eteneminen: valtion butjettiin rahat – toteuttamissuunniteman laatiminen – rakennustöiden aloittaminen. Tässä prosessissa yksittäiset mielipiteet perusteluineen eri vaiheissa ovat erittäin tärkeitä, jotta lopputulos olisi mahdollisimman kattava.

     • Lukija21

      Monipaikkaisuus ja etätyö. Kuinka monella on mahdollisuus hankkia ympärivuotiseen käyttöön soveltuva kakkosasunto/mökki? Kasvaako verotaakka, jos veroa maksetaan kahteen kuntaan, valtiolle ja maakunnalle. Miten liikut paikkojen välillä, jos julkisya liikennettä ei kertakaikkiaan ole? Mitä Keskusta on yehnyt liikkumisen helpottamiseksi. Nostanut polttoaineveroja. Jos rahaa ei ole ja velkaa on otettava esim asunnon tai auton ostamiseen, niin siitä syntyy jonkinasteinen velkavankeus. Yhteiskuntako nämä velat kuittaa, kuten etelän maille koronassa. Hieman konkretiaa unelmahötön tilalle.

     • Lukija4

      Näihin erittäin hyviin kysymyksiin joudutaan paneutumaan, kun tavoite tasolta siirrytään toteuttamisen tasolle. Näihin on jo poliittisella tasolla paljon konkreettisia vastauksia, mutta niitä tiedon välittäjät eivät kuitenkaan pysty suuren määrän takia paljoakaan välittämään – tämähän on se ainainen ongelma tavallisen ihmisen näkökulmasta.

      Tavoite taso ei ole mitään mainitsemaasi ”unelmahöttöä”, vaan se on pakollinen kehityksen lähtökohta, johon sisältyy myös ohjaavia tavoitteellisia suuntaviivoja. Esimerkki: pitää rakentaa vene = tavoite, vene on ensisijaisesti rakennettava puusta = tavoitteellinen suunta. Näillä lähtökohdilla lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan uuden veneen rakentamista. Harvemmin näitä tasoja tulee ajateltua tavallisen ihmisen toiminnoissa, mutta suurissa asioissa ne ovat selkeämmin nähtävissä – kuten valtakunnan tasolla.

     • Lukija21

      Anteeksi lukija 4, mutta vene-esimerkistäsi mieleeni tulee Riku Rantalan kaarnalaiva-projektit maahanmuuttajien työllistämiseksi.
      Minäpä kerron Sinulle tavoitteen asettelusta ja linjauksista. Otetaan esimerkiksi tämä monipaikkainen Suomi, jota nyt kovasti hypetetään. Tavoite: Keskusta haluaa edistää koko maan pitämistä asuttuna ja sitä, että etätöiden tekeminen on mahdollista missä päin maata tahansa. Tämän mahdollistamiseksi Keskusta vaatii, että ns. kakkosasuntojen tai ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien kesäasuntojen kiinteistövero lasketaan samalle tasolle kuin vakituisessa asumiskäytössä olevien asuntojen kiinteistövero. Toimivat, ensisijaisesti langattomiin yhteyksiin perustuvat tietoliikenneyhteydet on ulotettava koko maan alueelle (valokuitujen takia moni keskisuomalaiskunta on jo nyt Saarikon tarkoittamassa velkavankeudessa). Liikkuminen varsinaisen työpaikan ja etätyöpaikan välillä edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä. Koska Suomi on harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien maa, jossa kattavaa joukkoliikennettä on taloudellisesti mahdotonta ylläpitää, Keskusta edellyttää, että polttoaineiden verotusta ei enää tällä vaalikaudella nosteta ja että biopolttoaineisiin ja sähköön perustuvia automalleja tuetaan jo ensi vuodesta alkaen niiden veroja alentamalla.

      Jotta Honkosellekin jäisi jotain purtavaa, niin pidemmälle en jatka. Hyvää syksyä ja selkeitä linjauksia.

     • Lukija4

      Vaikka halusit vähän pilkata minua asenteellisella kommentilla esimerkistäni, olen kuitenkin samaa mieltä, että ongelmia on nyt ja tulevaisuudessa. Keskusta eikä muutkaan puolueet niitä yksin pysty hoitamaan, vaan yhteistyöllä ja erilaisia näkemyksiä yhteen sovittaen – vain näin asioita viedään eteenpäin kunnialla. En pysty keskustan puolesta vastaamaan kommentteihisi, mutta tiedustele keskustan puoluetoimistosta vastauksia hyviin kommentteihin – siellä on paras tieto puolueen näkemyksistä.

 • Lukija67

  Oliko tämä siis linjapuhe,sääliksi käy keskustaa äänestäneitä

 • Lukija4

  Täällä monet poliittiset vastustajat tyrmäävät keskustan tavoitteet, perustelematta sanomaansa pilkun vertaa. Näyttää siltä, että heikko on tulevaisuus, jos näillä näytöillä joutuisivat valtaan päästyään asioita hoitamaan valtakunnassa. Erilaiset mielipiteet ovat erittäin arvokkaita asioiden kokonaisuuksia hiottaessa, mutta pelkillä ei, ei, ei julistuksilla päästään vain tyhjän puhujien joukon jatkoksi. Tervetuloa erilaiset mielipiteet, mutta niiden perustelut ovat asioiden hoidossa ne tärkeimmät – muuten erilaisia mielipiteitä ei ole mahdollista yhteen sovittaa.

 • Lukija21

  Annoin vain esimerkin miten puolueen tavoitteet ja linjaukset tehdään. Samalla osoitin, kuinka tyhjiä ovat poliitikkojen puheet. En ota kantaa Keskustan enkä muidenkaan puolueiden ohjelmiin. Sille annan ääneni, joka parhaiten tarpeisiini vastaa.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen