Alajärvi Suomen "tuottavin" kunta – paras tasapaino asukkailta saatavissa tuloissa ja menoissa

Kunnat

”Tuottavimmat” kuntalaiset asuvat Alajärvellä, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön selvityksessä. Selvityksessä arvioitiin, missä ikävaiheessa kuntalaisilta saatavat tulot ylittävät menot.

Tulot kääntyvät positiiviseksi keskimäärin silloin, kun kuntalainen täyttää 58 vuotta. Kun kuntalainen täyttää 79 vuotta, tulot kääntyvät jälleen miinukselle.

Vain kymmenessä kunnassa kuntalaiset kääntävät talouden positiiviseksi ennen kun he täyttävät 40 vuotta.

Alajärven ensimmäiseen sijaan vaikutti se, että vuonna 2016 kunta on kaikissa ikäryhmissä ”tasapainoinen” eli kuntalaisten tulot kattavat kaikista parhaiten kaikkien ikäluokkien menot.

Lisäksi Alajärvi on järjestänyt palvelunsa siten, että esimerkiksi iäkkäiden ihmisten palvelut eivät olleet kovinkaan kalliit, tohtori Eero Laesterä kertoo.

Laesterän mukaan kiinnostavia olivat kunnat, joissa rauhanyhdistykset eli vanhoillislestadiolaisten paikallisjärjestöt toimivat.

Kunnat saattoivat saada edulliset valtion osuudet lasten lukumäärän ja iän takia. Lapset kuitenkin todennäköisesti hoidetaan kotona, jolloin vasta lasten osallistuminen perusopetukseen muuttaa kokonaistilanteen negatiiviseksi.

Selvityksen mukaan suuri asukasluku ja -tiheys, asukasluvun kasvu, korkea tulotaso, kunnan suuri pinta-ala, suuri työpaikkaomavaraisuus sekä suuri vieraskielisten ja saamelaisten osuus voivat edesauttaa sitä, että kunta pystyy kattamaan menonsa kuntalaisten tuloilla.

Heikentäviä tekijöitä voivat olla muun muassa korkea ikä, alhainen koulutustaso ja korkea työttömyysaste.

Kaupungeista parhaiten pärjäsi Espoo, joka oli selvityksessä sijalla 54. Helsinki on sijalla 94.

Juttua täydennetty klo 11.10