Tytti Määttä:

Onko maltilliselle keskitien puolueelle oikeasti kysyntää?

Blogi

Viikonloppuna Kouvolassa valittiin keskustalle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Olennaista on mihin suuntaan puolue uuden johdon avulla kehittyy.

Kyse on muutoksesta ja kyvystä johtaa sitä. Muutoksen johtamisessa korostuu kyky muodostaa yhteinen tahtotila ja päätös siitä, mitä muutoksella tarkoitetaan.

Puoluekokouksen jälkeen kaikki tiivistyy tähän: Mikä keskustassa muuttuu, mihin suuntaan ja kuka tai mikä taho suunnasta päättä? Mihin keskitytään, mistä luovutaan? Millä resursseilla muutos toteutetaan, millä osaamisella organisaatiossa ja kuinka paljon siihen on aikaa?

Kaikki tämä pitää määritellä nopeasti, jotta puolueen johto ja kenttäväki liikkuvat samaan suuntaan.

Kyky uudistua on tärkeää, sillä perinteisten puolueiden retoriikka ei puhuttele ihmisiä.

Puoluekenttä on moninaistunut. Identiteettipolitiikka on tullut vahvasti osaksi puolueiden viestintää niin vihreissä kuin perussuomalaisissa. Keskusta ei pärjää tässä, koska sen on vaikea tällä hetkellä kertoa ketä varten puolue oikeastaan on olemassa.

Keskustassa ei pitäisi liikaa pohtia sitä, miten se asemoituisi ääripäiden välissä olevaksi maltillisen keskitien puolueeksi, joka haravoi siipiensä suojaan äänestäjiä isolla kammalla. Keskustan pitää kirkastaa keitä varten se on olemassa ja lopettaa oman identiteetin rakentaminen peilaamalla muihin.

Keskustassa ajatellaan ihan liikaa, että maltilliselle keskitien puolueelle on kysyntää, mutta onko sitä ihan oikeasti?

Puolueen tulee jatkossakin olla ratkaisuja hakeva, mutta samalla radikaalinen ja uudistuksia esittävä kansanliike. Rohkeasti, suoraan ja silti keskeltä.

Keskustan pitää olla koko Suomen puolue, mutta sen ei tarvitse olla kaikkien suomalaisten puolue. Riittää, että keskustaa kannattaa joka neljäs tai viides.

Yksi mahdollisuus on lähteä muodostamaan puolueen identiteettiä syväidentiteetin ympärille. Keskittyä niihin asioihin, joista keskustan kenttä on samaa mieltä. Sieltä löytyy puolueen ydin.

Samalla tulee kyetä radikaalisti ja rohkeasti löytämään yhteiset vastaukset ja keskustalaiset ratkaisut tämän päivän eniten keskusteluttaviin kysymyksiin. Näissä kysymyksissä voi olla myös luovaa jännitettä puolueen sisällä. Tässä punnitaankin uuden johdon kyky johtaa luovaa jännitettä niin, että puolue uudistuu mutta ei hajoa.

Keskustan on lisäksi kyettävä tekemään korkean profiilin poliittisia keskustelunavauksia ja ratkaisuehdotuksia yli hallitusohjelman, joita tuetaan onnistuneella viestinnällä. Näin keskusta voi profiloida omia teemojaan itsenäisesti eikä vain peilaamalla itseään muihin.

Keskustan linjan täytyy olla selvä jokaiselle toimijalle. Silloin puolue voi tuoda julkisuuteen useampia ihmisiä eikä puheenjohtajan tarvitse vastata kaikesta yksin.

Yhdet kasvot kuluvat nopeasti puhki. Tavoitteena tuskin on puheenjohtajaruletti jokaisessa puoluekokouksessa.

Kirjoittaja on keskustan puoluekokousedustaja

Tytti Määttä Tytti Määttä on Kuhmon kaupunginjohtaja.