Tytti Määttä:

Kuusi keinoa kuntien kriisipakettiin

Blogi

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan kuntien koronakriisipakettia. Kunnissa, sote-kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä toteutetaan valtion ohjeet ja määräykset poikkeusoloissa.

Julkisen talouden periaatteet toimivat edelleen: tulojen ja menojen tulisi olla tasapainossa. Kuntien taloudellinen tilanne ennen kriisiä on ollut kautta Suomen erittäin vakava. Poikkeusolojen myötä tulot tulevat pienenemään yhteisöveron ja tuloveron pienenemisen myötä.

Kunnille viesti siitä, että ne eivät saa lomauttaa tai lopettaa palkanmaksua, on vaikea, kun tiedetään, että samaan aikaan sote-menot tulevat koronakriisin johdosta kasvamaan.

Panostukset yritysten pärjäämiseen ovat äärimmäisen tärkeitä. Normaaliin palaaminen globaalisti vie aikaa. On todennäköistä, että kriisi muuttaa osin myös tapojamme.

Matkailuelinkeinon elpyminen voi tapahtua hitaasti, ja toisaalta etätyöstä ja monipaikkaisuudesta voi tulla uusi normaali. Molemmilla on vaikutusta myös paikallistalouteen.

Esitän kuutta keinoa kuntien kriisipakettiin:

1. Kiinteistöjen purkuavustus.
2. Alaskirjauksien helpottaminen.
3. Valtionavustus julkiseen rakentamiseen, jolla kannustetaan hyödyntämään puuta rakennusmateriaalina.
4. Nopea korjausavustus kunnille koulurakennuksiin.
5. Yhteisövero-osuuden määräaikainen nostaminen.
6. Pidättäytyminen kunnille suunnitelluista uusista tehtävistä.

Purkuavustuksen tavoitteena olisi kannustaa kuntia muun muassa tiivistämään yhdyskuntarakennettaan ja helpottaa kuntien mahdollisuutta purkaa käytöstä poistettuja kiinteistöjä.

Kuntien tulisi myös saada määräaikainen vapautus purettavien kiinteistöjen alaskirjauksista. Kunnille tilanne on akuutti, kun käytöstä poistetaan pahoista sisäilmaongelmista kärsiviä rakennuksia. Molemmat parantaisivat kuntien taloudellista tilannetta pitkällä aikavälillä.

Valtio voisi ottaa käyttöön myös valtionavustuksen julkiseen rakentamiseen. Avustusta myönnettäisiin kouluihin, päiväkoteihin ja sote-keskuksiin, joissa hyödynnetään puuta rakennusmateriaalina. Toimenpide vauhdittaisi hallitusohjelman tavoitteita ja kannustaisi kuntia ilmastotekoihin.

Koulujen ollessa pääosin tyhjillään niissä voitaisiin suorittaa sisäilmakorjauksia. Monilla kunnilla korjaussuunnitelmat ovat valmiina. Korjausavustus laittaisi korjausinvestointeja liikkeelle nopeasti ja parantaisi erityisesti paikallisten rakennusfirmojen työtilannetta.

Yhteisövero-osuuden määräaikainen nostaminen turvaisi kuntataloutta ja kannustaisi kuntia entistä enemmän panostamaan alueensa elinvoimaan ja yritysten pärjäämiseen.

Ennen kuin tiedämme koronakriisin vaikutukset julkiseen talouteen, valtion tulisi pidättäytyä uusien tehtävien määräämisestä kunnille. Tämä olisi suurta viisautta.

Kunnat toteuttavat tällä hetkellä mittavaa muutosta tavoissa tehdä työtä ja tuottaa palveluja. Poikkeuksellinen aika voidaan hyödyntää muutoksen ajurina.

Monet palvelut siirtyivät verkkoon. Uudet työskentelytavat ja opiskelumallit voisivat kuitenkin olla poikkeusolojen jälkeen uusi normaali. Tämän vuoksi katseet tulee suunnata lainsäädäntötyöhön ja aloittaa näiden muutosten valmistelu mahdollisimman pian. Tämä turvaisi kuntien kykyä tuottaa palvelut jatkossa.

Tytti Määttä Tytti Määttä on Kuhmon kaupunginjohtaja.