Lukioissa ja ammattikouluissa henkinen hyvinvointi on poikkeusaikana heikentynyt ja tuen tarve kasvanut

Ammattikouluissa harjoitteluiden keskeytyminen on voinut viivästyttää valmistumista. Myös huonot työnäkymät voivat laskea opiskelumotivaatiota.
Korona-aika

Koronaepidemian poikkeusjärjestelyiden aikana lukiolaisten ja ammattikoululaisten hyvinvointi on heikentynyt ja tuen tarve kasvanut. STT kysyi toisen asteen opiskelijoiden tilanteesta Helsingissä, Jyväskylässä ja Vaasassa.

Yksinäisyyden, alakulon ja masentuneisuuden tunteissa on näkynyt korona-aikana voimakasta kasvua toisen asteen opiskelijoille tehdyissä kyselyissä, kertoo Helsingin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen.

–  Kyllähän me tehdään varmasti töitä tämän eteen vielä pitkään, että saadaan tässä eniten kärsineet nuoret sille viivalle missä heidän pitäisikin olla, Kukkonen sanoo.

Eniten huonovointisuus on lisääntynyt niillä opiskelijoilla, joilla ongelmia on ollut jo valmiiksi. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja Vesa Saarikoski arvioi, että poikkeusolot vaikuttavat lisäksi erityisesti viime syksynä opinnot aloittaneisiin.

Psykologien ja kuraattorien palveluiden kysyntä on kasvanut selvästi. Jos herää huoli siitä, että opiskelija on putoamassa kelkasta, tilanteeseen pystytään kuitenkin puuttumaan nopeasti, haastateltavat vakuuttavat.

Valmistumisessa on havaittu pieniä viivästyksiä etenkin ammatillisessa koulutuksessa. Etenemisen hidastumiselle on ammatillisessa koulutuksessa hyvin konkreettinen syy, kun harjoitteluita on keskeytynyt eikä näyttöjä ole päässyt työpaikoilla antamaan.

Helsingissä Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoista opintonsa keskeytti viime vuonna 12,7 prosenttia, kun vuonna 2019 osuus oli 8,4 prosenttia. On kuitenkin vaikea sanoa, onko esimerkiksi etäopetus suoraan lisännyt keskeytyksiä.

Arja Kukkonen arvioi, että korona on vaikuttanut lukuihin epäsuorasti ainakin sitä kautta, että nuorisotyöttömyys on erityisesti Helsingissä kasvanut ja työllisyysnäkymät heikentyneet. Helsinki on työpaikka-alueena hyvin palveluvoittoinen, Kukkonen muistuttaa.

–  Jos tietää, että valmistumisen päässä odottaa työttömyys, kyllähän se vie motivaatiota opiskelulta.

Toisen asteen opiskelijoilla on jo takanaan pitkä etäopetusjakso viime keväältä. Tuolloin suuri osa sekä lukiolaisista että ammattiin opiskelevista kertoi opiskelijajärjestöjen kyselyissä kokevansa tilanteen kuormittavana.

Helsingissä toisen asteen opiskelijat ovat nyt palaamassa osittaiseen lähiopetukseen oltuaan etäopetuksessa joulukuun alusta saakka.

Myös Jyväskylässä on joulukuusta asti oltu pääasiassa etäopetuksessa. Toisen asteen opiskelijoista lähiopetuksessa on neljäsosa kerrallaan.

Vaasassa toinen aste on ollut tänä talvena etäopetuksessa reilun viikon ennen joululomaa. Myös tällä hetkellä ammatillinen koulutus on etäopetuksessa, kertoo sivistystoimen johtaja Christina Knookala.