Kehittäminen jatkuu

Puheenvuoro

Lähes kaksi vuotta on kulunut puoluekokouksesta, ja se on ollut koko keskustaperheelle työntäyteistä aikaa. Meillä on käyty ja käydään lyhyessä ajassa kunta-, presidentin-, maakunta-, eduskunta- ja eurovaalit, jotka kaikki vaativat huolellista valmistautumista. Aika on historiallinen.

Vaaleihin valmistautuminen alkoi massiivisella kunnallisjärjestökierroksella kesällä 2016. Koko syksyn kiersimme kaikki kunnallisjärjestömme läpi 110 päivässä. Näimme selkeästi, mitä haasteita kentällämme on.

Toimijat ikääntyvät, vastuu vaaleista on yhä harvemman harteilla. Ihmiset tulevat politiikkaan vaikuttaakseen epäkohtiin ja muuttamaan elinympäristöään pala kerrallaan. Kierros muistutti, että vaikuttamistyö on nostettava takaisin kahvinkeiton rinnalle.

Konkreettisiin toimiin on ryhdytty. Sääntömuutos toteutetaan, ja jatkossa mahdollistamme yhden kuntayhdistyksen mallin. Järjestimme tammikuussa puheenjohtajapäivät, jossa työstettiin keskustajärjestön ja valtuustoryhmän yhteistyötä.

Olemme yhdessä kuuden piirin kanssa käynnistäneet puoluetoiminnan rekisterin pilottihankkeen, jossa jäsenmaksujen perintä ja jäsentietojen päivitys on siirretty puoluetoimistolle.

Kun saamme rakennettua yhdessä kustannustehokkaan toimintamallin, vapautuu resursseja piirissä meidän ydintoimintaamme eli vaikuttamistoiminnan organisoimiseen ja johtamiseen.

Osana eKeskusta-hanketta olemme tehneet määrittelytyötä keskustan mobiilisovelluksen käyttöönottamiseksi puoluekokouksessa 2018. Keskusta-app on uuden ajan jäsenkortti, jolla jäsentiedot pysyvät ajan tasalla, ja se on samalla työväline puolueen sisäiseen, vuorovaikutteiseen toimintaan.

Puolueyhteisön palvelut jäsenille eivät kuitenkaan ole pelkästään tietokantaa tai rekisteriä, vaan ne ovat toimintaa jäsenille. Olennaisessa roolissa toimintaa on koulutus, johon puolue on satsannut ja tulee satsaamaan.

Yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton kanssa on aktivoitu, mikä näkyy muun muassa koulutusmateriaalien päivityksenä ja piirien kouluttajien parempana valmennuksena.

Koulutuksen vakiomuotoja ovat perusjärjestökoulutus ja vaalikoulutukset, joita täydentävät uutuudet Vaikuttajakiihdyttämö-mentorointiohjelma sekä heti suosituksi noussut Keskustan puheenjohtajapäivät -tapahtuma.

Keskusta on vahvistanut toimintaansa kaupungeissa, mitä varten on perustettu ”Kaupungissa on Keskusta” -verkosto, joka yhdistää entistä paremmin kaupunkilaistaustaisia keskustalaisia.

Parhaillaan puolueen toimielinten käsittelyssä on keskustan kaupunkistrategia, jolla puolue haluaa tukea keskustan vaikuttamistyötä suuremmissa kaupungeissa.

Viestintämme on kehittynyt muutamassa vuodessa hurjasti. Apollon osaaminen on vahvistunut uuden viestintäpäällikön, viestinnän suunnittelijan ja poliittisen suunnittelijan myötä. Sosiaalisessa mediassa olemme kirineet muita puolueita valtavasti.

On paljon aikaansaannoksia, joiden vaikutukset tulevat näkymään vasta lähivuosina. Olen erittäin kiitollinen, että olen saanut työskennellä asiantuntevien työntekijöiden ja sitoutuneen jäsenistön kanssa.

Kirjoittaja on keskustan puoluesihteeri

Jouni Ovaska