Äänestämisen paikka

Puheenvuoro

Euroopan parlamentin vaalit käydään tulevana sunnuntaina 26.5. Viime kerroilla äänestysaktiivisuus on ollut selvästi alhaisempi kuin muissa yleisissä vaaleissa.

Vuoden 2014 eurovaaleissa vajaa 40 prosenttia suomalaisista kävi äänestämässä. Vertailun vuoksi, tämän kevään eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli yli 70. Tällä kertaa myös eduskuntavaalien läheisyys saattaa vaikuttaa äänestysvilkkauteen.

Ensinnäkin on todettava, että EU:ssa tehtävillä päätöksillä on erittäin suuri merkitys Suomelle ja suomalaisille.

Yhä suurempi osuus Suomen lainsäädännöstä on saanut alkunsa EU:sta. Kaiken kaikkiaan EU:n tulee keskittyä enemmän suuriin asioihin, kuten ilmastonmuutoksen estämiseen, tasapuoliseen alueiden kehittämiseen tai maatalouden turvaamiseen jäsenmaissa.

Hyvä esimerkki EU:n tärkeästä roolista on ilmastonmuutoksen vastainen työ.

Ilmasto kun ei katso valtioiden rajoja. EU:n päätökset voivat tuntua joskus näpertelyltä ja turhalta asioiden kieltämiseltä. Esimerkkinä vaikkapa hehkulamppujen kieltämiseen johtanut direktiivi.

EU:n vahvuus on kuitenkin sen suuri koko. Kun pieniä muutoksia tehdään suuressa mittakaavassa, niillä on suuri vaikutus esimerkiksi energiatehokkuuteen.

Rauha ja sen edistäminen on EU:n syvintä ydintä.

Kahden maailmansodan jälkeen keskisessä Euroopassa ymmärrettiin, että sotimisen sijaan viisaampaa on tehdä yhteistyötä. Näin perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö edistämään kuuden Euroopan maan taloutta.

Sieltä Euroopan yhteistyö on kasvanut vuosikymmenten aikana lähes 30 maan Euroopan unioniksi. Äänestämällä eurovaaleissa ja varsinkin yhteistyön Euroopan puolestapuhujia annat tukesi rauhalle Euroopassa.

Rauha voi tuntua tässä ajassa itsestäänselvyydeltä, mutta sitä se ei ole. Rauha vaati työtä.

Keskusta kuuluu Euroopan parlamentissa Alde-ryhmään.

Alden on ennakoitu kasvattavan paikkamääräänsä kevään vaaleissa. Ennusteiden mukaan keskusta-oikeistolainen EPP ja sosiaalidemokraatit tulevat häviämään ja laitaoikeisto voittamaan vaaleissa.

Edessä voi olla historiallinen tilanne, mikäli EPP ja sosiaalidemokraatit eivät saa vähintään puolta parlamentin paikoista.

Alde voi olla tilanteessa, jossa siitä riippuu, onko parlamentissa enemmistö Eurooppaa rakentavilla voimilla.

Siksikin on tärkeää äänestää keskustaa, joka on suurin Aldeen kuuluva puolue Suomesta.

Keskustalla on eurovaaleissa 20 erinomaisen hyvää ehdokasta. Toisin kuin joissain muissa puolueissa, keskustan jokainen ehdokas on sitoutunut ottamaan paikan vastaan Euroopan parlamentista.

Jos et ole jo ennakkoon äänestänyt, niin kannattaa mennä äänestämään. Sillä näissä vaaleissa ratkaistaan Euroopan suunta; rakennetaanko vai hajotetaanko Eurooppaa. Keskusta on vahvasti rakentajien puolella.

Käydäänpä siis äänestämässä.

Kirjoittaja on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Antti Kaikkonen