Pormestarista pitäisi äänestää erikseen

Pääkirjoitus

Pormestarin valinta vaikutti kuntavaalien tulokseen Helsingissä tavalla, joka antaa aiheen pohtia koko vaalijärjestelmän muutosta. Pormestarista tulisi järjestää erillinen vaali.

Pormestarimallia on sovellettu ennen Helsinkiä eräissä muissakin kunnissa. Helsingissä mallista kehitettiin kuitenkin näissä kuntavaaleissa aivan toisenlainen sovellus kuin esimerkiksi Tampereella.

Helsingissä kaikki puolueet nimesivät omat pormestariehdokkaansa ennen kuntavaaleja. Tampereella taas pormestarin nimi selvisi vasta vaalien jälkeen, kun suurimmaksi ryhmäksi noussut SDP nimesi Lauri Lylyn pormestariehdokkaakseen.

Helsingissä pormestarin valinta ratkaisi kuntavaalien tuloksen. Se saattoi ratkaista myös puolueiden valtakunnallisen suuruusjärjestyksen.

Vaalitaistelusta tuli pääkaupungissa kahden kauppa.

Kokoomuksen Jan Vapaavuori ja vihreiden Anni Sinnemäki nousivat vaalien vaihtoehdoiksi sekä median että äänestäjien silmissä.

Vaalituloksista voi lukea, että monet aiemmissa vaaleissa muita puolueita kannattaneet äänestäjät halusivat vaikuttaa pormestarin valintaan ja äänestivät siksi kokoomusta tai vihreitä. Molemmat hyötyivät asetelmasta, kokoomus kuitenkin enemmän.

Jan Vapaavuori sai lähes 30 000 ääntä, mikä siivitti kokoomuksen selvään vaalivoittoon Helsingissä.

Puolueen kannatus nousi Helsingissä l,4 prosenttiyksikköä. Puolueen valtakunnallinen kannatus laski samaan aikaan 1,2 prosenttiyksikköä edellisistä kuntavaaleista.

Kokoomus saakin kiittää pitkälti Vapaavuorta valtakunnallisen ykköstilan säilymisestä.

Vihreidenkin kannatus nousi Helsingissä, mutta selvästi vähemmän kuin puolueen valtakunnallinen kannatus.

Kaikki muut puolueet kärsivät vaalien muuttumisesta Vapaavuoren ja Sinnemäen kaksintaisteluksi.

Huonoimmin kävi SDP:lle, jonka kannatus putosi Helsingissä kolme prosenttiyksikköä.

Se veti myös puolueen valtakunnallisen tuloksen miinukselle edellisiin kuntavaaleihin verrattuna.

Sosiaalidemokraatit ovatkin vaalien jälkeen kertoneet, että monet heidän vanhat äänestäjänsä äänestivät nyt Vapaavuorta, koska halusivat estää Sinnemäen valinnan pormestariksi.

Myös keskustassa on arvioitu, että Vapaavuori vei keskustan kolmannen valtuustopaikan.

Järjestelmää voitaisiin selkeyttää erottamalla pormestarin valinta omaksi vaalikseen niissä kunnissa, jotka pormestarimallia soveltavat.

Voitot ja tappiot kuuluvat vaaleihin, ja kaikki puolueet ratsastavat niillä vahvuuksilla mitä kulloinkin on käytettävissä.

Nyt voidaan kuitenkin epäillä, että osa Helsingin äänestäjistä ei ymmärtänyt vaalijärjestelmää.

Jopa jotkut puolueaktiivit uskoivat, että pormestariehdokkaista ja valtuustoehdokkaista äänestettäisiin erikseen.

Järjestelmää voitaisiin selkeyttää erottamalla pormestarin valinta omaksi vaalikseen niissä kunnissa, jotka pormestarimallia soveltavat.

Äänestäjä täyttäisi kuntavaaleissa kaksi äänestyslippua. Toisella äänestettäisiin pormestaria ja toisella valtuustoehdokasta. Tällainen mahdollisuus olisi helppo lisätä vaalilakiin.

Kahden lipun järjestelmä ei ehkä muuttaisi oleellisesti puolueiden voimasuhteita. Järjestelmä olisi kuitenkin reilumpi ja avoimempi sekä äänestäjien että puolueiden näkökulmasta.