Kulmuni ja Kaikkonen selvittävät alueellistamista omilla hallinnonaloillaan – muiden ministereiden kannattaisi seurata esimerkkiä

Pääkirjoitus

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ovat käynnistäneet omilla hallinnonaloillaan selvitykset työpaikkojen alueellistamisesta.

Kulmuni asetti jo elokuun lopussa työryhmän selvittämään ministeriönsä alaisuudessa toimivien organisaatioiden työpaikkojen sijoittamista ”monipaikkaisesti”. Selvitys koskee noin 3700 työntekijää.

Kaikkonen ilmoitti puolestaan pari päivää sitten koko puolustushallintoa koskevasta alueellistamisselvityksestä. Se koskee jopa 13 000 puolustushallinnon työntekijää.

Kulmuni ja Kaikkonen ovat keskustan ministereitä, ja aluepolitiikka on aina ollut yksi keskustapolitiikan kulmakivi.

Kyse ei ole kuitenkaan keskustan ministereiden yksityisestä yritteliäisyydestä, vaan selvitykset pohjautuvat Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan. Seuraava muotoilu antaa selkeän nojan Kulmunille ja Kaikkoselle:

”Edistetään uuden teknologian hyödyntämistä tehokkaasti joustavan elämisen, työskentelyn ja yrittämisen mahdollistamiseksi paikasta riippumatta. Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.”

Hallitusohjelman teksti kertoo selkeästi, mistä nyt on kysymys. Nyt tarkastellaan yksittäisiä työtehtäviä, ei kokonaisten virastojen tai laitosten siirtämistä.

Alueellistamispolitiikan edellisen vaiheen käynnisti jo Paavo Lipposen (sd.) toinen hallitus 1990-luvun lopulla. Eniten tulosta saivat aikaan Matti Vanhasen hallitukset.

Mahdollisuus alueellistamiselle avautui suurten ikäluokkien eläköitymisen vuoksi. Kymmenet tuhannet valtion työntekijät olivat jäämässä eläkkeelle tämän vuosituhannen alussa, ja tätä mahdollisuutta kannatti käyttää hyväksi.

Kävi ilmi, että käytännössä oli mahdollista alueellistaa vain kokonaan uusia hallintoyksiköitä. Olemassaolevien laitosten siirto Helsingistä maakuntiin kohtasi aina lähes ylivoimaista vastustusta.

Näistä rajoituksista huolimatta Vanhasen hallitukset onnistuivat alueellistamaan tuhansia työpaikkoja. Käytännössä vain muutama sata henkeä siirtyi Helsingistä pois, muutoin paikat täytettiin uusilla henkilöillä.

Suurten ikäluokkien eläköitymisen aalto alkaa olla ohi, joten tätä veturia alueellistamiselle ei voida enää käyttää.

Asiantuntijatyötä voi nykyvälinein tehdä käytännössä missä tahansa, kunhan tietoliikenneyhteydet pelaavat.

Rinteen hallituksen ohjelmassa onkin otettu huomioon aiemmat kokemukset ja teknologian kehitys. Avainsanoja ovat monipaikkaisuus ja älyteknologia.

Asiantuntijatyötä voi nykyvälinein tehdä käytännössä missä tahansa, kunhan tietoliikenneyhteydet pelaavat.

Hallitusohjelman kirjaus koskee kaikkia hallinnonaloja. Kulmuni ja Kaikkonen ovat näyttäneet esimerkkiä, josta muiden ministereiden kannattaisi ottaa oppia puoluekannasta riippumatta.