Kokeneen kaartin poistuminen jätti tilaa keskustassa, mutta sukupolvenvaihdoksen edut alkavat nyt näkyä

Pääkirjoitus

Keskustan eduskuntaryhmän nuorennusleikkaus alkaa näkyä ja kuulua, ja se on vetänyt koko puolueen mukaansa.

Nuorennusleikkaus oli tosin raju.

Ehdolle eduskuntavaaleihin eivät asettuneet enää Mikko Alatalo, Sirkka-Liisa Anttila, Kauko Juhantalo, Timo Kalli, Niilo Keränen, Seppo Kääriäinen, Mauri Pekkarinen, Pekka Puska, Markku Rossi, Tapani Tölli Paavo Väyrynenkin kuuluu omalla tavallaan samaan sarjaan.

Komea rivistö kokeneita mutta nyt entisiä keskustan kansanedustajia, aakkosjärjestyksessä mainiten.

Monilla heistä on takanaan kymmenien vuosien palvelus Arkadianmäellä, edustamassa ”kansalle kuuluvaa valtiovaltaa”, kuten perustuslakimme sanoo.

Kokeneen kaartin yhtäaikaisella, vapaaehtoisella pois jäämisellä oli varmasti vaikutuksensa keskustan huonoon vaalitulokseen. Kaikki keskustaa äänestäneet eivät löytäneetkään enää tuttua ehdokasta.

Sukupolvenvaihdokset ovat silti elämän laki. Puolueidenkin on uusiuduttava, jos aikovat elää. Sitä tapahtuukin koko ajan, mutta keskustan eduskuntaryhmä uudistui yhdellä rykäyksellä.

Hedelmät alkavat kuitenkin näkyä. Uusi sukupolvi on raivannut tilaa itselleen nopeasti ja tarmokkaasti – niin eduskuntaryhmässä kuin koko puolueessakin. Ja merkittävää on, että uuden sukupolven nousu on tuonut mukanaan pystyviä naisia.

Vastuun myötä nousee uusia anttiloita, kääriäisiä ja pekkarisia.

Tämä kaikki on näkynyt myös julkisuuteen aktiivisena esilläolona ja terävinä kannanottoina. Hyvä esimerkki on keskustalaisen perhepolitiikan virkistäytyminen.

Kehitys on terve. Se kertoo oikeaksi myös ajatuspaja e2:n tutkijan Ville Pitkäsen ennustuksen (Suomenmaa 6.3.2019):

”Kun pe­rin­tei­set ää­ni­ha­ra­va­mie­het puut­tu­vat lis­toil­ta, ää­net ei­vät oh­jau­du niin sel­ke­äs­ti tu­tuil­le mie­seh­dok­kail­le, joi­ta on to­tut­tu ää­nes­tä­män vuo­si­kym­me­niä. Ja kun edus­kun­ta­ryh­mä uu­dis­tuu muu­toin­kin, edus­kun­taan voi nous­ta sekä nuo­ria et­tä ai­em­paa enem­män nai­sia.”

Niin kävikin. Keskustan luopuneissa konkareissa oli vain yksi nainen, Sirkka-Liisa Anttila, mutta uudet tuulet ovat tuoneet uusia naisia kaikille puolueen johtopaikoille, etunenässä tietysti puheenjohtaja Katri Kulmunin.

Mutta nuorten esiinmarssi on nostanut kärkipaikoille monia muitakin.

Puoluejohdossa on Kulmunin lisäksi myös toinen toisen kauden kansanedustaja, Petri Honkonen.

Eduskuntaryhmää johtaa niin ikään toisen kauden kansanedustaja Antti Kurvinen, mutta varapuheenjohtajat ovat keväällä eduskuntaan ensi kertaa valittu Eeva Kalli ja vuonna 2018 Arkadianmäelle varasijalta noussut Hanna-Leena Mattila. Ministeriryhmän Hanna Kosonen on myös vasta toisen kauden kansanedustaja.

Moni muukin uusi kansanedustaja on löytänyt nopeasti näkyviä vaikuttamisen väyliä.

Kunnallisvaalien lähetessä voisi muistuttaa, että valtakunnantason oppi sopisi kuntiinkin. Sukupolvenvaihdosten myötä nousee uusia anttiloita, kääriäisiä ja pekkarisia politiikkaan.