Mirja Vehkaperä:

Suomen hallituksen otettava johtovastuu

Arktisten maiden yhteistyötä on viime vuosikymmenet tehty menestyksekkäästi Arktisessa neuvostossa. Se on tuonut suurvallat yhteen keskustelemaan arktisen alueen tiede-, ympäristö- ja kulttuurialan yhteistyöstä.

Arktisen alueen luonnonvarat, muutokset ja vakaus vaikuttavat väistämättä myös Eurooppaan.

EU:lla on oltava vahva kanta arktiseen politiikkaan ja alueen tulevaisuuteen. Suomella on EU:ssa olennainen rooli arktisen diplomatian ja yhteistyösuhteiden ylläpitämisessä.

Huhtikuussa Suomen, Norjan, Ruotsin, Islannin ja Venäjän päämiehet osallistuivat Arktisen foorumin keskusteluun Pietarissa. Euroopan ja Venäjän erimielisyyksistä huolimatta paneeli oli yksimielinen arktisen yhteistyön tärkeydestä.

On näkökulmakysymys, tarkasteleeko arktista aluetta globaalina valtataisteluna vai mahdollisuutena dialogille.

Arktisen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä Yhdysvaltojen Mike Pompeo teki selväksi, että Yhdysvaltojen näkökulma on ensimmäinen.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun voimapolitiikka tuli neuvoston kokoukseen.

Maailmanlaajuinen kiinnostus arktista aluetta kohtaan tarkoittaa, että rakentavan yhteistyön ja rauhan säilyttäminen arktisella alueella on yhä tärkeämpää. Siksi pian valittavan uuden EU:n komission on linjattava pikaisesti EU:n tulevan arktisen politiikan tavoitteet.

Suomen on otettava johtovastuu EU:ssa korostettaessa arktisen yhteistyön tärkeyttä dialogin mahdollistajana.

Lisäksi Suomelle on tärkeää jatkaa alueellista ja rajat ylittävää yhteistyötä Venäjän kanssa sektoreilla, joilla on yhteisiä intressejä.

Tämä ei ole itsestään selvää EU-maille, jotka sijaitsevat kauempana Venäjästä. Kun Euroopan parlamentti alkuvuodesta muodosti kantaansa Venäjä-suhteiden tilasta, saatiin paperiin kirjaus pohjoisen ja arktisen alueen yhteistyöstä vasta, kun muutosehdotukseni aiheesta meni valiokunnassa läpi.

Suomen hallituksen on otettava arktisen politiikan vahvistaminen keskeiseksi tavoitteeksi EU-puheenjohtajuuskaudellaan.

Suomella on nyt vastuu nostaa arktinen politiikka siihen painoarvoon, joka sille kuuluu.

Mirja Vehkaperä