Mirja Vehkaperä:

Lähestyvät EU-vaalit ratkaisevat yhteisen tulevaisuuden

Blogi

Eurooppapolitiikassa on nyt vauhtia. On brexittiä, ilmastotalkoita, uusia kauppasopimuksia ja tietysti lähestyvät EU-vaalit. Olen saanut toimia Euroopan pohjoisimpana meppinä neuvottelupöydissä, joissa Suomen erityistarpeita on pitänyt tuoda voimakkaasti esiin. Esimerkiksi energiaan, luontoon, liikenteeseen ja maatalouteen liittyvässä päätöksenteossa pitää huomioida erilaisten alueiden lähtökohdat ja tarpeet. Eri maiden ja kansojen voimavara on ihmisissä, joiden mielipiteet on tultava kuulluksi.

Euroopan unionin päätöksenteko saattaa vaikuttaa monelle etäiseltä ja legendat kurkkujen käyryyttä määräävistä laista elävät vahvasti monen mielessä. Todellisuudessa Euroopan unioni on onnistunut positiivisella tavalla tukemaan meidän elämäämme, kuten meille suomalaisille tärkeitä kotimaisen ruoantuotannon edellytyksiä ja alueellista kehittämistä myös harvaanasutuilla alueilla.

Eurooppa on nyt taloudellisesti ja poliittisesti yhtenäisempi kuin koskaan. Sisämarkkinat ovat luoneet miljoonia työpaikkoja, luontoa suojellaan tehokkaammin, matkustaminen, opiskelu ja asuminen toisessa jäsenmaassa on helppoa. Samalla liikenneinvestointeja, maataloutta ja alueellista kehitystä tuetaan.

Lähivuosien aikana EU:lla on käsissään suuria haasteita. Meidän pitää löytää keinoja taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisten tavoitteiden tasapainon löytymiseen. Miten vastaamme ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen tai demokratiaa ja tasa-arvoa horjuttaviin voimiin? Eurooppalaisten kysymysten lisäksi meidät haastetaan rajojemme ulkopuolelta, niin idästä kuin lännestä. Yhteistyöhön tarvitaan kylät, kunnat, Euroopan jäsenmaat ja koko maailma.

Toukokuun EU-vaaleissa äänestetään Suomesta 13 europarlamentaarikkoa. On tärkeää, että kansalaiset innostuvat vaaliuurnille. Anna äänesi sille, että pohjoisen näkökulma ja sinulle tärkeät asiat eivät unohdu Euroopan parlamentin päätöksenteossa. Vastaukset tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin päätetään yhdessä. Jokaisella äänellä on merkitystä.

Mirja Vehkaperä