Palveluista ja päätöksistä

Mielipide

Johtamisessa tarvitaan luovia ratkaisuja, ideoita ja kouluttautumista. Päätösten valmistelua ja sisältöä on arvioitava huolella. Kun perustuslaki huomioidaan tarkkaan, jälkikäteen ei tarvitse selitellä päätöksiä. Kysymysten ratkaisuissa on mietittävää, kun päätöksiä tulkitaan monella tavalla johdonmukaisuuden puuttuessa.

Ajankohtaista on pohtia terveydenhuollon järjestymistä, jota varjostaa covid-19-merkinnän haasteet. Toimintoja seuratessa on tullut esille, että tarvitaan toimiva rokote ja saada tutkimustyölle arvostusta. Tässä kohdassa muistetaan historiatutkimuksesta asia, joka liittyy tarkkailuun ja palkanmaksuun. Jos työ sujui huonosti, palkkaa oli mahdollista pienentää.

Yhteiskunnan päätöksentekoa koskettaa läheisesti arvioitava toiminta, miten tasapuolisesti se kohtelee eri väestöryhmiä. Turvallisuutta koskevien kysymysten ratkaisut ovat myös ajankohtaisia ja vaativat onnistunutta sisältöä. Asioita pohdittaessa voidaan esittää ratkaistava kysymys, miten luotettavien käsien ohjaamana laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä.

Kiinnostuneina ja huolestuneina seurataan, miten Suomen hyvinvointiasiat järjestyvät maailman terveyspoliittisessa tilanteessa. Päätöksenteon laatua on mietitty, kun maamme rajat ovat sulkeutuneet, avautuneet ja asioiden järjestämisessä on tapahtunut muutoksia.

Päätöksentekoa koskevien tilanteiden ratkaisuista tehdään johtopäätöksiä. Yhteiskunnan asioita on mahdollista viedä parempaan suuntaan, kun koulutetaan tarvittavaa ammattihenkilöstöä. Aiheellisesti kysytään, millaiset ovat kansalaisiin kohdistuvat terveysvaikutukset, kun ympärillä ovat vaikuttamassa covid-19-merkinnän mukaiset olot.

Palveluja arvioitaessa pohditaan, millaiset ovat yleiset opiskelupuitteet yhteiskunnassa. Ohjelmat uudistuvat ja laitteet vanhenevat.  Oppikirjat ovat vähentymässä, ja digivälineet ovat tulleet tilalle. Yhteiskunnalla on mahdollisuus tukea palveluasioissa. Tietokoneratkaisut ovat ajankohtaisia ja välttämätöntä toimia kotiympäristön kautta. Etäyhteyksien kautta pidetyt kokoukset ovat tulleet tutuiksi.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämisessä kysytään perustellusti, millaisella päätöksenteolla ulko- ja sisäpolitiikan asiat hoidetaan. Onnistuminen merkitsee sitä, että voimia suunnataan hyvän tekemiseen ja estetään eriarvoistumista. Kulttuurin sisällön kysymysten huolellinen pohdinta ja ratkaisujen löytäminen on tärkeää.

Hyvää Kalevalan ja Suomalaisen kulttuurin päivää!

Veikko Vilmi

YTT, KT, dosentti

Suomen tietokirjailija