Kiusaamisen ja päihteiden käytön ehkäisyn tehostaminen tarkastelemalla lainsäädäntöä

Mielipide

Psyykkinen ja fyysinen väkivalta kouluissa eli koulukiusaaminen sekä päihteiden käyttö ovat vakava ongelma Suomessa. Päihteiden käyttö on yleistynyt myös maaseudulla.

Tähän tulee kiinnittää vakavasti huomioita.

Puuttumalla kiusaamiseen ja päihteiden käyttöön tehokkaasti nostaa se oppimistuloksia, oppilaiden ja opettajien hyvinvointia ja ehkäisee nuorten tulevaisuuden ongelmia.

Pohjois-Savon keskustanaiset esittävät, että tämän ilmiön ratkaisemiseksi tulee nykyistä lainsäädäntöä tarkastella uudelleen, jotta se mahdollistaa sujuvan moniammatillisen yhteistyön.

Pohjois-Savon keskustanaiset