Kaivosverolaki säädettävä viipymättä

Mielipide

Suomen maaperä sisältää runsaasti arvokkaita mineraaleja. Lapissa on useita kaivoksia ja myös uusia, lupaavia esiintymiä on löydetty. Malminetsintäyritykset kartoittavat uusia alueita.

Kaivostoiminta työllistää ja tuo alue- ja paikallistalouteen rahaa. Ongelmana on kuitenkin se, että itse kaivostoiminnan tuotosta ei tuloudu suoraan verotuloja kaivosten sijaintikuntiin.

Monikansalliset yritykset tyypillisesti siirtohinnoittelevat tuotot kevyemmän verotuksen maihin, jolloin myös valtion saama verotulo on vähäinen. Tästä syystä Suomeen tarvitaan erityinen kaivosvero.

Kaivosveron tuoton tulee kohdistua voimalaitosveron tavoin nimenomaan tuotantolaitoksen sijaintikuntaan.

Veron on oltava yhtäältä sellainen, että se varmistaa mahdollisuudet taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän kaivostoiminnan harjoittamiseen ja toisaalta sen on tuettava kuntataloutta.

Kaivosvero on ajankohtainen myös siitä syystä, että kunnianhimoiset ilmastotavoitteet lisäävät akkumineraalien tarvetta ja siten kaivostoimintaa.

Kaivostoiminta maankäyttömuotona vaikuttaa voimakkaasti perinteisiin elinkeinoihin ja harrastustoimintaan, matkailuun, porotalouteen, metsästykseen ja kalastukseen.

Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista osa jää vaikuttamaan myös sen jälkeen, kun itse kaivostoiminta on jo loppunut. Suomi ja suomalaiset ovat valmiita tekemään oman osansa globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kaivostoiminnasta saatavista hyödyistä on jäätävä kohtuullinen osuus myös paikallisille asukkaille.

Tämä on samalla jatkossa edellytys kaivostoiminnan sosiaaliselle toimiluvalle.

On tärkeää, että kaivosverolaki on säädetty valmiiksi ennen kuin kaivosbuumi alkaa. Tämä on tärkeää myös toiminnan aloittamista suunnittelevien kaivosyritysten näkökulmasta.

Suomi on maailmalla tunnettu demokratiasta, vakaasta yhteiskunnasta ja luotettavasta oikeusjärjestelmästä. Niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin toimijat voivat luottaa, että lainsäätäjän toiminta on ennakoitavissa ja investointiriskit hallittavissa myös tältä osin.

Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit esittävät, että kaivosverolaki valmistellaan ja säädetään tällä hallituskaudella.

Petteri Salmijärvi, puheenjohtaja, Keskustan Lapin piiri

Tanja Joona, puheenjohtaja, Keskustan Peräpohjolan piiri

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen