Rossi: Suomi nousee tuottavuudella ja osaamisella

Kasvupalvelut

Suomen on aika siirtyä saneerauksesta kehittämiseen, katsoo keskustan kuopiolainen kansanedustaja Markku Rossi.

Rossi muistutti Työllistämisen kehittämispäivillä Kuopiossa, että kustannuskilpailukyvyn parantaminen on vain lyhyen aikavälin toimi, jolla talous on saatu käännettyä oikealle uralle.

– Pidemmällä aikavälillä kilpailukyky syntyy monesta muustakin tekijästä kuin vain kustannustasosta. Silloin huomio keskittyy muun muassa tuottavuuteen ja osaamiseen. Myös työvoiman määrä on keskiössä.

Rossi mukaan maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavan kasvupalvelu-uudistuksen onnistumiselle on kriittistä kilpailullisten ja toimivien palvelumarkkinoiden syntyminen.

– Markkinoiden kehittyminen vie aikaa ja sitä tulisi tukea paikallisilla ratkaisuilla.

Rossin mukaan kasvupalvelulaki ei ole viemässä mitään kuntien elinvoimatehtäviä pois, vaan kyse on valtion aluehallinnon tehtävistä.

– Kunnilla on yleinen toimiala, toisin kuin maakunnilla tulee olemaan, ja yleisen toimialan puitteissa kunnat voivat hyvin vapaasti järjestää ja tuottaa palveluita.

Kansanedustaja uskoo, että maakunnille ja kunnille on löydettävissä sopiva työnjako ja toimiva yhteistyö. Työssäkäyntialueet ovat ylikunnallisia ja aina täytyy myös pystyä huolehtimaan työvoiman alueellisesta liikkuvuudesta.

– Suomessa tulee olemaan. hyvin monenlaisia kuntia ja maakuntia, joten myös paikalliset ja alueelliset tarpeet ja mahdollisuudet on huomioitava.