Opiskelijaliittojen hallitukset saivat keskustalaisvahvistusta

Opiskelijaliitot

Kaksi keskustalaista valittiin opiskelijapolitiikan kattojärjestöjen hallituksiin liittokokouksissa viikonloppuna.

Vaasalainen insinööriopiskelija Tommi Halkosaari pääsi Opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n hallitukseen ja kauppatieteiden opiskelija Mia Lehto Lappeenrannasta sai paikan Suomen Ylioppilaskuntien liiton SYL ry:n johdossa.

Sähkötekniikan opiskelijana Halkosaarta kiinnostaa erityisesti koulutuksen digitalisoituminen.

– Olen pitkän aikaa seurannut, kun digitalisaatiosta puhutaan ja oletetaan, että se alkaa edetä ihan itsestään. Tekniikka on kehittynyt, mutta olemme monesti juuttuneet menetelmiin, jotka teemme täysin vanhalla tavalla, vain uuden tekniikan avustaessa.

– Suomen hallituksen hallitusohjelmaankin on kirjattu vahvoja ajatuksia digitalisaation edistämisestä, joten SAMOK:ssa tarvitaan tulevana vuotena uusia avauksia.

Halkosaari haluaa aktivoida opiskelijakuntia kuntavaikuttamiseen virkamiesten ja valtuutettujen suuntaan.

– Useissa kaupungeissa yliopistot ovat olleet tässä valveutuneempia. Opiskelijakunnat tarvitsisivat siihen koulutusta. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä, jotta yksi taho voisi puhua kaupungin kaikkein opiskelijoiden äänellä.

Halkosaari on toiminut aiemmin korkeakoulunsa opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana ja koulutuspoliittisena vastaavana.

Pienen yliopiston opiskelijana Mia Lehto pitää tärkeänä laajan korkeakoulukentän säilymistä ja uskoo sen puhutelleen tukijoitaankin.

– Kansallisen päätöksenteon tasolla on todettu, että neljä korkeakoulua riittäisi koko maassa. Koulutus ei ole kuitenkaan skaalabisnestä, eikä iso yksikkö ole välttämättä tehokkaampi, ketterämpi ja laadukkaampi kuin pieni.

Lehdon mukaan pitäisi pitää mielessä koko Suomen koulutustarpeet sekä alueellinen tasa-arvo.

– Tukijani varmasti ajattelivat, että olisin oikea henkilö pitämään pienten yliopistojen puolia.

Rakenteellisen kehittämisen lisäksi Lehto listaa opiskelijapolitiikan haasteiksi Halkosaaren lailla digitalisaation.

Muita isoja kysymyksiä Lehdolle ovat akateeminen yrittäjyys, perustulokokeilu ja sote-uudistus.

– Sote-uudistuksessa pitää turvata Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:n tulevaisuus. Se on tehokas ja erinomaisen palvelun organisaatio.

Lehto haluaa opiskelijat mukaan vuonna 2017 toteutettavaan perustulokokeiluun ja kasvattaa opiskelijoita yrittäjyyteen.

Lehto on toiminut aiemmin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallituksen opiskelijajäsenenä, tuntiopettajana sekä ylioppilaskunnan hallituksessa.