Kuopion Keskustaopiskelijat: Ella-Sisko Veteläinen Keskustaopiskelijoiden liittohallitukseen

KOL

Kuopion Keskustaopiskelijat esittää Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäseneksi vuodelle 2020 Ella-Sisko Veteläistä.

Farmasiaa Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella opiskeleva Veteläinen on tuore kasvo KUKO:n toiminnassa.

– Ella on tuonut osastomme toimintaan hurjasti lisävirtaa ja hän lähti rohkeasti myös ehdolle ISYY:n edustajistovaaleissa jo heti fuksivuonna! Ella on tyyppinä perehtyvä ja asiansa hoitava, Kuopion Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Paula Koponen toteaa ja suosittelee Veteläistä liittohalitukseen.

Veteläinen haluaisi tehdä työtä sen eteen, että Keskustaopiskelijoiden jäsenet voisivat osallistua toimintaan eri tavoin, kuten tapahtumiin, työryhmiin, jäsenkyselyihin ja osaston toimintaan.

– Uutena toimijana voisin tuoda myös uusia näkökulmia Keskustaopiskelijoiden toimintaan, hän sanoo.

Kuopion Keskustaopiskelijoilla ei ole ollut liittohallituksessa edustajaa useaan vuoteen. Osaston toiminta lähtenyt nyt aktivoitumaan, minkä vuoksi KUKO:n edustajia tahdotaan nostaa myös merkittäville paikoille valtakunnallisesti.