Kosonen ja Vehkaperä Marrakechissa: Ilmastonmuutoksen hillintä on Suomelle myös taloudellinen mahdollisuus

Ilmastokokous

Keskustan kansanedustajat Hanna Kosonen ja Mirja Vehkaperä pitävät yhteistyötä ja luottamusta avainasioina ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Marrakechin ilmastokokoukseen parhaillaan osallistuva kaksikko korostaa, että siellä rakennetaan luottamusta kehittyvien ja kehittyneiden maiden välille.

Edustettuina ovat käytännössä kaikki maailman maat ja myös konkreettisia yhteistyösopimuksia syntyy.

– Ilmastonmuutoksen torjunta on ekologinen välttämättömyys mutta myös valtava taloudellinen mahdollisuus. Suomi ja muut Pohjoismaat profiloituvat osaamisen ja teknologian viejinä, Vehkaperä sanoo.

Kosonen lisää, että esimerkiksi aurinkoenergia on kohta lähes ilmaista ja päiväntasaajan ympäristössä aurinkoenergiaa on tarjolla määrättömästi.

– Se voi olla arjen mullistus alueen köyhille maille ja ihmisille. Mahdollisuudet nopeaan elintason nousuun ovat edullisessa puhtaassa teknologiassa ja resurssiviisaassa liiketoiminnassa.

Kansanedustajat korostavat, ettei Suomella tai muille kehittyneillä mailla ole kuitenkaan varaa ylimielisyyteen, vaan myös niiden on tehtävä enemmän ilmastonmuutoksen torjunnan eteen.

Esimerkkinä Kosonen ja Vehkaperä nostavat esiin kiertotalouden.

– Sipilän hallitus on nostanut agendalleen vahvasti kiertotalouden, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen minimoidaan. Suomen kiertotalouden tiekartta on maailman ensimmäinen. Nyt on sen täytäntöönpanon aika, kaksikko muistuttaa.