Maailman kuntajohtajat kiristäisivät ilmastotavoitteita entisestään – aluepäättäjillä iso vastuu päästövähennyksissä

Pariisin ilmastosopimuksen lupaukset tulee pitää, kuntajohtajat vaativat omassa huippukokouksessaan Marrakechissä.
Ilmastokokous

Lämpötilat kohoavat jopa kolme astetta, vaikka Pariisin sopimuksen yhteydessä ilmoitetuista päästövähennystoimista pidettäisiin kiinni, totesi EU:n Alueiden komiteaa johtava Markku Markkula (kok.) Marrakechissä.

Pariisissa sovittiin, että lämpötilojen nousu rajataan korkeintaan kahteen asteeseen.    

– Kaikkien kansakuntien tulee pitää kiinni ilmastositoumuksistaan, Markkula vaati 1500 osanottajaa koonneessa kuntajohdon ilmastohuippukokouksessa, jolla haluttiin vaikuttaa tänään päättyvään YK:n COP22-ilmastokonferenssiin.

EU:n päätöksenteossa kuntia ja alueita edustava Alueiden komitea on asettanut tavoitteeksi, että hiilineutraali maailma saavutetaan vuoteen 2050 mennessä.

Paikallis- ja aluehallinnolla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Kunta- ja aluetason vastuulla on noin 70 prosenttia ilmastonmuutosta torjuvista toimenpiteistä. Niiden vastuu on vielä suurempi (90 %) toimista, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen. 

Alueiden komitean jäsenenä vuodesta 2009 toiminut Säkylän kunnanvaltuutettu Satu Tietari (kesk.) pitää tärkeänä, että kunta- ja aluepäättäjät esittivät Marrakechissä yhdessä päättäväisen vetoomuksen korkeimmille poliittisille tahoille.

Samalla he saivat kokea konkreettisesti paikan päällä, millaisia ovat syyt tuhoisaan ilmastonmuutokseen.

Marrakechin hurjassa mopedien ja autojen liikennekarusellissa ilmaa oli vaikea ruuhka-aikaan hengittää.

Tietari toimii myös Alueiden komitean ympäristövaliokunnan ja Välimeri-työryhmän jäsenenä.

Tässä työssä hän pääsee seuraamaan läheltä, kuinka iso vaikutus kunnilla ja alueilla on taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Alueet ja kaupungit ovat avaintoimijoita ilmastomuutostyössä ja Alueiden komitea on useissa lausunnoissaan esittänyt taloudellista tukea paikallisesti räätälöityihin vihreisiin investointeihin Tietari sanoo.

Kunta- ja aluetason rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa havahduttiin vahvemmin jo valmisteltaessa Pariisin ilmastosopimusta viime vuonna.

Marrakechissä maailman kuntien ja alueiden johtajat päättivät toimintaohjelmasta ja Alueiden komitea on mukana valmistelemassa toimintasuunnitelmaa kaupungeille ja alueille EU:ssa.

Myös hallitusten välinen ilmastonmuutosta arvioiva paneeli IPCC ottaa kaupungit mukaan aiempaa voimakkaammin työhönsä.

IPCC ilmoitti Marrakechin COP22-konferenssissa, että se järjestää 2018 konferenssin, joka kokoaa alan uusinta tutkimustietoa ja käsittelee kaupunkien roolia ilmastonmuutoksessa.

 IPCC:n kaupunkikonferenssille haetaan parhaillaan isäntäkaupunkia.