Keskustanuorten Markkanen ja kansanedustaja Ovaska: Nuorten velkaneuvonta laitettava lopultakin kuntoon

Nuoret

Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat tyytyväisiä terveydenhuollon sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin, kun taas huonoimmaksi palvelut koettiin velkaneuvonnan ja rahapeliongelmien kohdalla.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ja keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen näkevät tuloksissa toimeen tarttumisen tarvetta.

– On erittäin huolestuttavaa, että itsenäisen elämän alkutaipaleella olevat nuoret kokevat kaikesta palvelujen kirjosta heikoimmaksi juuri velkaneuvonnan palvelut. Apua taloudenhoitoon tulisi olla saatavilla helposti, jotta velkaantumiskehitys saataisiin katkaistua heti alkumetreillä, Ovaska toteaa.

– Aiemmat tutkimukset osoittavat, että nuorten mielestä koulu ei valmista riittävästi taloustaitoihin. Kun tämä yhdistetään Nuorisobarometrin osoittamaan tulokseen, jonka mukaan velkaneuvonnan palvelut ovat riittämättömällä tasolla, ollaan vakavan kysymyksen äärellä, Markkanen katsoo.

Nuorisobarometrin aineisto kerättiin alkuvuodesta 2020 ennen koronaepidemian leviämistä Suomeen. Markkasen ja Ovaskan mukaan erityisen huolestuttavaa on se, että tulokset osoittavat tilanteen ennen koronapandemiaa.

– Korona-aikana tehdyt tutkimukset kertovat esimerkiksi useiden opiskelijoiden lisääntyneistä toimeentulohaasteita ja opintolainojakin on nostettu alkuvuodesta ennätysmäärä.

– Tämän voi ennakoida johtavan velkaneuvonnan tarpeen lisääntymiseen. Jos tilanne oli huono jo ennen koronaa, millähän tolalla tilanne on nyt, Markkanen ja Ovaska kysyvät.

Keskustatoimijat painottavat asiaan puuttumisen tärkeyttä. He muistuttavat, että rahavaikeuksia hävetään ja niitä salataan myös leimatuksi tulemisen pelossa.

Puutteelliset palvelut eivät saa olla syy velkaantumishaasteisiin ja mahdolliseen ylivelkaantumiseen, Markkanen ja Ovaska korostavat.

– Tulosten osoittamaan ongelmaan on puututtava heti. Välittömänä toimena nuorille kohdennettujen velkaneuvonnan palveluiden tarjontaa on lisättävä ja niiden laatua parannettava.