Keskustanuoret: Nuorisovaltuustojen asemaa vahvistettava ja äänestysikäraja laskettava kaikissa vaaleissa 15 vuoteen

Nuoret

Kuntaliiton kehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen otti tänään kantaa nuorisovaltuutettujen puheoikeuteen kunnanvaltuustoissa Kuntalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan (Kuntalehti 4.11.2019).

Sallinen haluaa rajata puheoikeuden vain valtuutetuille. Tällä hetkellä yli puolessa kunnista nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustojen kokouksissa. 

Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen toteaa, että viime vuosina on otettu hyviä askeleita kohti nuorten parempaa kuulemista heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot on saatu lähes joka kuntaan ja niille on myös annettu vahvempi asema kuntapolitiikassa.

– Tätä kehitystä pitää jatkaa, eikä peräpeiliin vilkuilulle pidä antaa sijaa. Nuoria pitää kuulla nykyistä enemmän, ei yhtään vähemmän, Markkanen vaatii. 

Kannanotossaan Keskustanuoret huomauttavat, että suuri osa kunnallisesta päätöksenteosta koskee suoraan nuoria: kunnat päättävät muun muassa koulutuksesta, terveydenhuollosta sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista.

Siitä huolimatta nuoret jäävät usein kuntapolitiikassa paitsioon, sillä alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta eikä mahdollisuutta asettua itse ehdolle.  

– Puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa on erittäin perusteltu, kuten myös Kuntaliiton omassa hallintosääntömallissa todetaan. Nuoret ovat erityisryhmä, koska he eivät voi valita oman ikäryhmänsä edustajaa valtuustoon, Markkanen muistuttaa. 

Keskustanuoret toteavat vielä, että nuorten kiinnostus vaikuttamiseen on huolestuttavan alhaista, eikä vaikuttamisväylien rajoittaminen ainakaan helpota tilannetta.

– Keskustanuoret kannattaa nuorisovaltuustojen aseman vahvistamista kuntapolitiikassa, sekä äänioikeusikärajan laskemista 15 vuoteen kaikissa vaaleissa, järjestö linjaa.