Keskustanuoret laskisivat äänestysikärajan 15 vuoteen – “Nuorille on osoitettava, että he ovat yhdenvertaisia kansalaisia"

Äänestäminen

Keskustanuorten mielestä Suomessa voitaisiin laskea äänestysikärajaa 15 vuoteen. Aiemmin keskusta on puolueena linjannut, että 16-vuotiaiden pitäisi päästä vaaliuurnille.

– Kuusitoista on muihin ikärajoihin verratessa tuulesta temmattu luku. 15-vuotiaana alkaa rikosoikeudellinen vastuu, mutta ehkä merkittävintä kansalaisoikeutta, äänioikeutta, pitää odottaa vielä kolme vuotta. Sittenkin voi kestää vielä vuosia ennen kuin pääsee oikeasti äänestämään valtakunnallisissa vaaleissa, keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen vetoaa.

– Pidetään nuoret mukana ja lasketaan äänestysikärajaa, hän jatkaa.

Tänään 15. syyskuuta vietetään YK:n julistamaa demokratian päivää.

Keskustanuoret muistuttavat tiedotteessaan, että Suomen perustuslain ja nuorisolain mukaisesti kansanvaltaan kuuluu yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa oman elinympäristön kehittämiseen. Nuorten on siksikin saatava osallistua päätöksentekoon tasavertaisina kansalaisina.

Markkasen mukaan täysi-ikäistyvä nuori ei ole saanut äänestämällä vaikuttaa siihen, millaiseen maailmaan hän nuorena aikuisena astuu.

– Eikö tällainen ole omiaan herättämään myös katkeruutta ”aikuisten maailmaa” kohtaan? Nuorille on pikemminkin osoitettava, että he ovat yhdenvertaisia kansalaisia kaikkien muiden kanssa.

Äänestysikä oli esillä myös keskustan puoluekokouksessa syyskuun alussa, kun Varsinais-Suomen Keskustanuoret olivat tehneet asiasta aloitteen.

Keskusta toteaa puoluekokousvastauksessaan, että ”äänioikeus on yksi toimivan demokratian kulmakivistä ja kansainvälinen viitekehys näyttää siltä, että myös muut maat tulevat laskemaan äänestysikärajojaan”.

– Näytetään me Suomessa esimerkkiä, ja lasketaan äänioikeusikäraja loogisimpaan kohtaansa, eli 15 ikävuoteen, keskustanuoret kannustavat.