Keskustan sosiaali- je terveyspoliittinen seura: Kansalaiset tarvitsevat Sote-uudistuksen

Sote

Kansalaiset tarvitsevat sote-uudistuksen, jota on valmisteltu lähes 15 vuotta, totesi Keskustan sosiaali- je terveyspoliittinen seura vuosikokuksessaan.

– Tänä aikana on kertynyt kokemusta ja tietoa tehdä päätös ja varmistaa maakunnissa, sairaanhoitopiireissä ja kunnissa tehdyn työn eteneminen, todetaan kannanotossa.

Seura toteaa, että sote- ja maakuntahallinnon esitykset tulee hyväksyä eduskunnassa suunnitellussa aikataulussa.

Hallitus on antanut eduskunnalle laajan esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi, joka on edennyt valiokuntakäsittelyyn. Esitys on seuran mielestä erityisen merkittävä.

– Sillä linjataan sote-palvelujärjestelmän tulevaisuus. Sillä varmistetaan kansalaisten yhdenvertainen palvelujen saanti koko maassa. Nykytilan jatkaminen tarkoittaisi hallitsematonta muutosta ja sote-palvelujen pikaista rapautumista ja eriytymistä.

Kannanotossa todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu on maassamme ollut yleisesti hyvä.

– Ongelmat koskevat palvelujen saatavuutta, eriarvoistumista ja perusterveydenhuollon asemaa. Niiden korjaaminen edellyttää perus- ja erikoispalvelujen saattamista yhtenäisen rahoituksen ja ohjauksen piiriin.

Uudistuksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää vahvaa palvelujen järjestäjää sekä maakuntien toiminnallista joustavuutta palveluiden järjestämisessä.

Seura korostaa uudistuksen maakunnallisen toimeenpanon tehokasta toteutusta ja eri toimijoiden hyvää yhteistyötä.

– Erityisesti on huolehdittava riittävästä muutostuesta henkilöstöjärjestelyissä ja kiinteistöjen hallinnassa. Henkilöstölle on taattava uusien tehtävien edellyttämä koulutus. Näillä toimilla turvataan ihmisten hyvät palvelut tulevaisuudessa.