Keskustan Lapin piirit tukevat vaelluskalan palauttamishanketta

Kemijoki

Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit tukevat Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen ja Raudanjoen kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi.

Kannanotossaan he pahoittelevat, että voimalaitosten rakentamisessa ja niiden käytössä vuosikymmenten aikana huomio on kiinnittynyt ennen muuta sähköntuottamiseen.

– Valitettavasti Kemijokeen liittyviä muita käyttöarvoja ei ole huomioitu riittävän laajasti.

Piirit muistuttavat pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman painotuksesta kansallisen kalatiestrategian osalta.

– Hallituspuolueet ovat sitoutuneet jatkamaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta. Linjauksen mukaisesti keskusta antaa tukensa vaellusesteiden purkamiselle ja kalojen lisääntymisalueiden kunnostamiselle. Lisäksi ohitusratkaisujen toteuttaminen on osa kansallista kalatiestrategiaa.

Keskustan piirit yhtyvät Lapin ELY-keskuksen näkemykseen, jonka mukaan Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet tulee mitoittaa vastaamaan entistä paremmin voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta.

– Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulee hyväksyä Lapin ELY-keskuksen hakemus, ne edellyttävät kannaotossaan.