Keskustan Juha Pylväs iloitsee biokaasuohjelmasta: “Tätä tulevaisuuden alaa ei pidä tärvätä pikkuasioista nahisteluun tai raja-aitojen rakenteluun“

Biokaasu

Keskustan kansanedustaja Juha Pylväs iloitsee kansallista biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän julkaiseman loppuraportin annista.

– Olen iloinen, että työryhmä ripeällä aikataululla ruoti biokaasualan nykytilan. Raportissa kuvataan hyvin merkittävimmät esteet ja hidasteet sekä esitettiin myös toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi.

– Nyt on tärkeää, että työryhmän raportin pohjalta lähdetään toteuttamaan ja edistämään biokaasutuotantoa, Pylväs muistuttaa tiedotteessaan.

Työryhmä esitti maatiloilta tapahtuvan biokaasun myynnin helpottamista, biokaasun jakeluverkon kasvattamista, tutkimuksen lisäämistä ja maatalouden ravinnekierron tehostamista biokaasun tuotannon lisäämisen yhteydessä.

– Pidän hyvänä työryhmän toteamusta, että biokaasualaan liittyvää epävarmuutta tulee vähentää. Etenkin verotukseen ja tukiohjelmiin liittyy avoimia kysymyksiä. Kaiken valmistelun pitää olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa, Pylväs linjaa.

Kansanedustajan mielestä on tärkeää, että biokaasutoimijoiden lisäksi myös alalla toimivat viranomaiset saavat neuvontaa ja koulutusta.

– Hyviä käytäntöjä pitää pystyä jakamaan ja monistamaan sekä lupamenettelyn tulee olla selkeää ja yhtenäistä. Tämäkin ala tarvitsee eri toimijoiden yhteistyötä. Tätä tulevaisuuden alaa ei pidä tärvätä pikkuasioista nahisteluun tai raja-aitojen rakenteluun, Juha Pylväs korostaa.

Alalle tarvitaan ylivieskalaisedustajan mukaan eri mittaluokan laitoksia, myös maatilan kokoisia. Niiden avulla voidaan parantaa niin kannattavuutta kuin myös ottaa vastuuta ilmastosta.

– Tämä on juuri sellaista ihmisen kokoista ilmastopolitiikkaa, jonka avulla lyötäisiin monta kärpästä yhdellä iskulla. Tämä antaa esimerkiksi hyvän mahdollisuuden siirtyä dieselautoista biokaasuautoihin, kun polttoaineen tuotanto hajautettaisiin maaseutualueille.

– Nyt kun vielä pitää saada tulevilla päätöksillä kannattavuus kohdilleen, niin biokaasualan tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta kuin vielä muutama vuosi sitten, Pylväs hehkuttaa.